introductie

De vereniging 10 voor Texel is officieel 25 maart 1993 opgericht uit onvrede over het toeristische beleid van de gemeente Texel. Aanleiding was een uitlating in mei 1992 van toenmalige burgemeester Schipper, die aangaf dat de gemeente Texel misschien wel door hogerhand gedwongen zou worden om meer slaapplaatsen toe te staan in de toekomst dan het maximum van 47.000. Menno Stam heeft toen flink aan de bel getrokken door vele ingezonden stukken in de Texelse Courant te plaatsen en heeft de Texelaars opgeroepen hem een kaart te sturen met “nee “.

Nee, om hun afkeer aan te geven over het recreatie beleid van de gemeente. Ruim 1000 kaarten met handtekeningen heeft de actie opgeleverd.

In dezelfde tijd was er sprake van het oprichten van een hotel in De Koog met een hoogte van 36 meter. Later teruggebracht tot 18 meter, terwijl het bestemmingsplan aangaf, dat de maximale hoogte voor dat deel van De Koog 13 meter was. De Raad van State heeft de vereniging 10 voor Texel in het gelijk gesteld,

De plannen voor een tweede hotel/appartementen hotel op het Stappeland te De Koog is toen door de gemeenteraad geschrapt en in plaats daarvan zou woningbouw mogelijk gemaakt worden.

De vereniging wordt sindsdien de luis in de pels van de gemeente genoemd, omdat zij regelmatig de gemeente met kritische vragen bestookt.

10 voor Texel houdt in dat de vereniging vindt dat het eiland Texel een 10 waard is.

DOELSTELLING van 10 voor Texel is:

  • het karakter van het eiland inzake natuurlijke en culturele waarden te bewaken.
  • het behouden en het verbeteren op Texel en haar directe omgeving van de natuurlandschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna,
    de kwaliteit van het milieu waaronder de lucht, de bodem en het water en
    de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening.
  • niet gebonden spreekplatform te zijn voor de Texelse bevolking, waar het
    gaat om gevoelens en gedachten over de leefbaarheid van de inwoners van Texel.
  • uit te dragen dat toerisme op Texel eilandvriendelijk dient te zijn.

Alles in de ruimste zin des woords.