Nieuws 20 – Ingekomen stuk januari 2015

Wat de OV-chipkaart betreft. Een maand geleden werd ik opgebeld door een dame van het vasteland, die de mening van de Texelaars wilde polsen. Ze overviel mij, maar ik heb gezegd, dat ik ook bij Nederland hoor en het vreemd vond, dat ik hier mijn OV chipkaart niet meer kon gebruiken. Ook heb ik me nu bedacht, dat ik als ik met mijn eigen auto naar de boot ga en de bus moet opzoeken op het benedendek ik misschien geen zitplaats kan krijgen, want staan kan ik niet in verband met mijn leeftijd  (80 j)en handicap.

Nu zorg ik altijd ervoor, dat  als ik van de boot kom als een van de eersten in de bus kom te zitten. Dit is geen veilig en goed openbaar vervoer voor  ons en oudjes moeten eerst een bonnetje ergens kopen.

Wat betreft Planet Texel:  Waarom moeten allerlei vreemden, o.a. studenten en z.g. wetenschappers over de plannen op ons eiland, beslissen? Wij hebben hier kennis genoeg en zeker de Texelaars die hier bijna hun hele leven wonen.

Wat betreft de 45.000 slaapplaatsen. Ik weet wel zeker,dat we er al boven zitten. Het is toch niet zo moeilijk voor de ambtenaren omdat te berekenen?

Wat betreft de evenementen: Daar komen de toeristen toch niet allemaal voor? Ik spreek wel gasten, die het vreselijk vinden. Soms zijn er 3 evenementen op een dag belachelijk. De meeste gasten komen hier om uit te rusten van hun werk en verplichtingen thuis. Die zitten hier zeker niet op te wachten. Al die markten en vreetpartijen ben ik ook niet voor.

Ik ben nog niet lang lid, maar ik vind het werk, dat al is verricht geweldig. We moeten ons blijven verzetten tegen de gekke plannen anders is de schoonheid van ons eiland snel verdwenen.

Bestuur, bedankt voor al het werk wat betreft de bezwaarschriften, die U heeft ingediend.

Mevr. Riny Wielinga