nieuws 06 – Bestemmingsplan Buitengebied

it concept bestemmingsplan buitengebied is levensgevaarlijk.

Het kent namelijk zoveel mazen dat overal een uitwijkmogelijkheid voor gaat bestaan of wel gemaakt kan gaan worden.

Of het nu gaat om de uitbreiding van recreatiebungalows van de Verrassing in Oosterend, of om de bio industrie in het postcodegebied van Oosterend of de genomen projectbesluiten bijvoorbeeld over Oosterend: Met dit concept bestemmingsplan gaat Texel haar grip op de kernwaarden kwijt raken.

Op Texel is een van de belangrijkste peilers de hoge natuurwaarde.
Die natuurwaarde is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het eiland.
Dat willen de bezoekers van ons eiland, daar komt men voor.

Een toevoeging van energieopwekking over het gehele eiland Texel past dan misschien in het duurzaamheids plaatje maar voegt niets toe aan deze belangrijkste kernwaarde van Texel.

Realiseert de gemeente Texel zich dat:
1.           Biomassa vergistinginstallaties gepaard gaan met grote vervoersstromen zowel hier als overal elders.
2.           Biomassa vergistinginstallaties direct gepaard gaan met grote voedseltekorten in de derde wereld.
3.           Biomassa vergistinginstallaties in het buitengebied een grove aantasting zijn voor het  landschap vanwege de bouw van monsterachtige silo’s want Beeldkwaliteitsplan of niet, bij biomassa vergisting horen nu eenmaal silo’s.

Dit laatste punt is in flagrante tegenstelling met het streven van gemeente Texel om verrommeling en verstening van het landschap tegen te gaan.

Ook het oordeel van de Raad van State over biomassa vergistingsinstallaties op agrarische percelen is glashelder!

Ik verwijs hierbij naar de uitspraak van de Raad van State, zaaknummer 200609161/1, publicatiedatum 22 augustus 2007.

Zie ook de brief aan de commissie grondgebied d.d. 26-09-2009 van de bewonersgroep Zevenhuizen.

Terug naar het plan.

In dit concept bestemmingsplan buitengebied moet het, ondanks de uitspraak van de Raad van State, volgens de gemeente Texel dus mogelijk zijn passende vormen van energieopwekking op te nemen in alle agrarische bestemmingen.

Dit terwijl de gemeente Texel in diverse beleidsstukken zelf een beeldkwaliteit van Texel
aangeeft.

Blijft de grote vraag:
Hoe toetst de gemeente Texel Passende Energie Opwekking aan de kernwaarden van Texel.

Geachte commissieleden, ik vertrouw er op dat u mijn oprechte bezorgdheid naar waarde
zult willen inschatten en de inhoud van deze brief wilt meewegen in uw advies naar de portefeuillehouder.

Het gaat niet om mij, maar om het belang van Texel.