nieuws 12 – ’t Gouden Boltje

’t Gouwe Boltje ?

Zo wordt ons mooie eiland toch genoemd en hoe lang zal dit nog duren? Steeds wordt er geroepen dat we voorzichtig met ons open landschap moeten zijn, de Kernwaarden moeten in tact blijven. Maar aan de andere kant hoor je weer geluiden, dat er nieuwe

boerderijen moeten komen ( het Waalenburg effect), aan de Veenselangweg, aan de Kogerweg en aan het Burgerdijkje (staat er al). Aanvraag voor een nieuwe veldschuur langs de Hallerweg is ingediend. Misschien ook nog een nieuwe aardappelschuur nabij Den Hoorn enz. enz.

Dan gooit Texel Energie nog wat olie op het vuur door te stellen dat er op Texel plaats is voor drie Biovergistingsinstallaties. Eén nabij De Hamster in Oudeschild lijkt volgens ons meer dan voldoende. Hoe Texels blijven we eigenlijk? Hoe lang blijven we nog uniek ?

Kijk wat er staat te gebeuren bij Paal 17. Een nieuw dubbeldeks strandpaviljoen met een

grondoppervlakte van 400 m2 plus een terras van 350m2. Volgens het Bestemmingsplan mag het paviljoen een grondoppervlakte hebben van 350 m2 en volgens de nieuwe strandnota 400m2. De maximale hoogte mag volgens het Bestemmingsplan 6 meter bedragen, maar er wordt een aanvraag ingediend van maximaal 6.75 meter. Het kan niet op. Herinneren we ons de Megamanege nog?

Heel Texel staat ieder jaar bol van de evenementen, maar we moeten zo nodig een klimbos erbij nabij De Koog waar Staatsbosbeheer zijn goedkeuring al aan heeft gegeven, een maïsdoolhof bij Den Hoorn en ook nog één in Eierland. “Ja “ wordt er dan geroepen, “daar is behoefte aan.” Je kunt verzinnen wat je wil, maar er zal altijd een categorie mensen blijven die dit soort dingen leuk zullen vinden. Maar moeten we zo nodig alles hebben? Wij willen helemaal niet zeuren en nieuwe ontwikkelingen zullen er altijd zijn, maar hoever wil je hierin gaan? Kijk nou eens naar Loodsmanduin, in onze ogen een verschrikking met al die nieuwe plastic dozen waarin ook nog een sauna moet komen. Goed voor het dorp? Dat valt o. i. nog te bezien. In Oosterend beginnen ze ook al te roepen om een extra bungalowpark erbij en een soort Oerolfeest. De commercie moet hoogtij vieren?

En last but not least: Oudeschild. Er komt een monsterlijk hoog glazen gebouw bij voor de molen. De ontwikkelingen op de haven zijn nog acceptabel, maar kijk uit Oudeschilders, laat jullie dorp geen soort De Koog worden. Het speel-landje bij de jachthaven is OK, maar waarom moet er nu weer een soort toren bij komen. En dan de gang van zaken rond Brakenstein en de Skilsloot. Omdat er zoveel subsidie is losgepeuterd, zullen we dit mooie stukje Oudeschild verpesten met extra wandel/fiets en ruiterpad. En eventueel laten we nog bootjes varen in de Skilsloot. Wie verzint zoiets ? Ene mijnheer Buis van de overkant? Wie werken hieraan mee? Staatsbosbeheer en/of Natuurmonumenten? Texelaars, als Natuurmonumenten hieraan wil meewerken, is het misschien het overwegen waard om uw lidmaatschap op te zeggen?! Verbeteringen OK, maar je kunt ook te ver gaan. En moet je eens kijken wat er bovenop de Hogeberg gebeurd is. Dit verdient toch echt geen schoonheidsprijs, maar dit behoort wel tot de nalatenschap van het vorige college van B en W.

Door middel van dit schrijven, wil 10 voor Texel alleen maar aangeven dat we hard op weg zijn om het unieke Texel om zeep te helpen en we moeten erop letten dat we niet één van de grotere pretparken van Nederland worden.

Het bestuur van 10 voor Texel