nieuws 13 – Isola Bella | Handhaving

28 Augustus 2011 heeft 10 voor Texel de gemeente Texel verzocht om handhavend op te treden tegen strijdigheden met de wet-en regelgeving op het perceel aan de Rozendijk 16/16A, Isolabella. 15 December 2011 heeft de gemeente ons terug geschreven dat er controle is geweest op genoemd perceel. Er zijn vele overtredingen geconstateerd en de bewoners krijgen 3 maanden de tijd om de overtredingen op te heffen.

Bovendien loopt er nog een zaak bij de Raad van State tussen de bewoners van Isolabella en de gemeente Texel over genoemde overtredingen. Deze zaak zal 27 maart 2012 behandeld worden bij de raad van State.