Nieuws 14 – De Zeshonderd | Vergunning

18 November 2011 heeft er een geding plaatsgevonden bij de Raad van State tussen 10 voor Texel en de gemeente Texel over een al jaren durend conflict over mesthandel en een mestzak van 2.450 m3 op het perceel De Zeshonderd 9. Een plek waar het volgens 10 voor Texel niet toegestaan is en de gemeente dit al jaren oogluikend zonder vergunning toestaat. 4 Januari 2012 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het voordeel van 10 voor Texel en de gemeente Texel veroordeelt tot het betalen van de proceskosten enz. Mocht u meer willen weten over deze zaak, dan kunt u bij de Raad van State kijken bij uitspraken, zaak nummer: 201100570/1/R1.

Over dezelfde zaak heeft 1 december 2011 ook een hoorzitting plaatsgevonden bij de Rechtbank Alkmaar over het weigeren van de gemeente Texel handhavend op te treden tegen deze mesthandel en illegaal geplaatste mestzak. De rechter heeft besloten nog geen uitspraak te doen en eerst de uitspraak van de Raad van State af te wachten. Die heeft de rechter inmiddels ontvangen. Met de gemeente Texel, de eigenaar van de mestzak en bestuursleden van 10 voor Texel en Landschapszorg Texel heeft een gesprek plaatsgevonden om een oplossing te zoeken voor dit probleem. Die is tot op heden niet gevonden. De rechterlijke uitspraak van de Rechtbank Alkmaar zal binnenkort plaatsvinden.

” De Rechtbank Alkmaar heeft 25 juni 2012 uitspraak gedaan. Het beroep van 10 voor Texel is gegrond en het bestreden besluit wordt vernietigd. De gemeente dient binnen 6 weken een nieuwe beslissing op het bezwaar te nemen met inachtneming van deze uitspraak en rekening houdend met alle nieuwe feiten en omstandigheden. De gemeente wordt veroordeeld om de gemaakte proceskosten van 1529 euro te vergoeden.

Inmiddels heeft de gemeente Texel laten weten dat zij 6 weken extra tijd nodig hebben en een weg gaan zoeken om alsnog alles te realiseren. 10 Voor Texel neemt daar geen genoegen mee en heeft de gemeente Texel 8 augustus 2012 in gebreke gesteld en krijgt 2 weken de tijd om iets te ondernemen. De gemeente heeft nog niet gereageerd na deze twee weken, zodat 10 voor Texel gedwongen wordt vervolg stappen te ondernemen.”