nieuws 15 nieuwsbrief mei 2012

aan de leden/donateurs 10 voor Texel

Dames en Heren,

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het is contributie tijd voor het jaar 2012. De bijdrage bedraagt onveranderd 6 euro per persoon/lid/donateur per jaar. Wij vragen u vriendelijk om de bijdrage over te maken op banknummer 3625 97 413 bij de Rabo bank.

Vorig jaar berichtten wij u dat een dubbeldeks strandpaviljoen bij Paal 17 een doorn in ons oog was. Maar…. bij nader inzien, nu alles klaar is, constateren wij dat het paviljoen heel mooi is geworden en dat de toegestane hoogte van 6 meter in het geheel niet storend is geworden voor de omgeving.

Over hoogte gesproken. Bij de nieuw te bouwen Welkoop winkel met een aantal bovenwoningen, bereikt men een hoogte van 16.77 meter terwijl volgens het bestemmingsplan Den Burg een hoogte is toegestaan van 9 meter. Dit gaat ons dan ook een brug te ver en gelukkig denken vele bezwaarmakers, o.a. uit de omgeving, er net zo over als 10 voor Texel. Er heeft inmiddels een hoorzitting plaats gevonden met de gemeente raadsleden en zij bleken er net zo over te denken.

Veel te hoog !!!!

Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Texel heeft nogal wat voeten in de aarde zoals u gelezen zult hebben en het zal nog wel even duren voordat het ter inzage komt te liggen. Verschillende groeperingen zijn al door de gemeente uitgenodigd om hun zegje te doen over het concept nieuwe bestemmingsplan. Zowel 10 voor Texel als Landschapszorg Texel was men vergeten uit te nodigen. Via de Milieufederatie Noord-Holland zijn wij daar achter gekomen. Landschapszorg Texel en 10 voor Texel hebben de koppen bij elkaar gestoken en hebben na overleg besloten ieder voor zich een eigen soort zienswijze in te dienen. Willem Hart heeft er voor ons heel veel tijd in gestoken om tot een goed verhaal te komen. Om een paar hete hangijzers er uit te lichten, noemen we: glaskassen met een maximale hoogte van 10 meter, het Hogeberg gebied met zijn cultuurhistorische waarde, categorie 4 wil men loslaten, logies met ontbijt wil men verruimen van 5 naar 6 bedden. In onze ogen volledig misplaatst.

In het Hogeberg gebied is inmiddels een enorme schuur verrezen die behoorlijk beeldbepalend is geworden voor de omgeving en men wil er ook nog een, totaal niet voor deze omgeving, passende woning bij zetten. In de aanvraag voor deze woning staat dat er in het aardkundig monument een gat gegraven gaat worden van 15x 25 meter. O.a. Landschapszorg Texel en 10 voor Texel hebben al een zienswijze ingediend bij de gemeente.

De Raad van State heeft bepaald dat er bij de Zeshonderd 9 noch een mestzak geplaatst mag worden noch mesthandel mag plaatsvinden. De gemeente Texel heeft hierop wel gereageerd naar 10 voor Texel maar hier tegenop treden is ver te zoeken. 13 Juni volgt er weer eenĀ  rechtszaak in Alkmaar over het niet handhavend optreden van de gemeente Texel. Dit op verzoek van de rechtbank.

Het lijkt erop dat het Spa-resort aan de Pelikaanweg zijn beslagĀ  niet zal krijgen. Wij zijn daar niet rouwig om. Op dit soort grootschalige projecten zit niemand te wachten. Veel te groot, kost veel te veel agrarische grond en er zijn veel teveel nieuwe slaapplaatsen mee gemoeid. Texel is druk zat, dat is de laatste tijd wel weer eens bewezen.

Het bestuur van 10 voor Texel