Nieuws 17 – Mooi Texel

Den Burg, 10 juli 2012

Aan de leden van de Werkgroep “Mooi Texel”

Geachte leden,

10 voor Texel gaat er zonder meer vanuit dat de werkgroep “Mooi Texel” evenals 10 voor Texel met de beste bedoelingen bezig is om Texel zo mooi mogelijk te houden en niet te laten verpauperen. Texel is in het hoogseizoen vol en ook wij gaan er van uit dat 45.000 slaapplaatsen het maximum aantal slaapplaatsen moet zijn. En of die er nu echt zijn of niet (wij denken van meer) is niet relevant, gevoelsmatig zit Texel aan het maximum aantal toeristen.

Wij willen nog enkele heikele punten aandragen die in onze ogen belangrijk genoeg zijn om in het toekomstige nieuwe bestemmingsplan Buitengebied opgenomen te worden.

1e. In de, voor ons omstreden, gedoogbeschikking t.b.v. van het maïsveld van de heer A. Lap te Den Hoorn geeft de gemeente o.a. aan dat door de gemeenteraad de uitgangspunten zijn vastgesteld voor een nieuw bestemmingsplan Buitengebied waarin ruimere mogelijkheden worden geboden voor agrarische verbreding en toeristisch-recreatief medegebruik.

10 voor Texel kan zich niet voorstellen dat de Raad dit heeft besloten. Als we dit toeristisch-recreatief medegebruik gaan toestaan dan zal een deel van Texel veranderen in één grote speeltuin/pretpark. U weet toch net zo goed als wij, als je boeren/ondernemers op ons eiland een vinger geeft, dat zij in no time je hele hand te pakken hebben. Neem als voorbeeld het maïsveld langs de Slufterweg in Eierland, daar staan nu twee grote houten bruggen in het maïsveld. Er zal steeds meer gevraagd worden om allerlei attributen te mogen plaatsen. Niet dat wij de ondernemers dit niet gunnen, maar je zal toch een keuze moeten gaan maken. Staan we dit straks toe of kiezen we voor ons landschap. U denkt toch niet dat Lap uit Den Hoorn genoegen gaat nemen met alleen een wandelpad door zijn maïsveld. Hem kennende zal hij naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar weer iets extra’s gaan aanvragen om het maïsveld aantrekkelijker te maken.

De aanhouder wint en zo geschiedt het al jaren op Texel met uitbreidingen enz. enz.

2e. logies met ontbijt.

Wat misschien enkelen van u vergeten zijn of zelfs niet weten is, dat er nog niet eens zoveel jaren geleden 750 slaapplaatsen meegeteld werden in het totale aantal slaapplaatsen van 45.000. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft indertijd dit aantal van 750 (volgens ons zijn het er inmiddels veel meer) afgevoerd van de 45.000. Anders hadden we het totaal van 45.000 al lang bereikt.

Nu wil het geval dat er maximaal vijf bedden aanwezig mogen zijn bij particulieren die logies met ontbijt verstrekken. In het toekomstige nieuwe bestemmingsplan schijnt men dit uit te willen breiden naar zes bedden. Hier kunnen wij niet mee akkoord gaan. Het is toch tegenstrijdig dat er één logies-sector is waarvan we niet weten hoeveel slaapplaatsen er zijn, dat deze uitbreiden mag met 1 bed per logiesverstrekker. Dat is toch raar dat de bedden die niet meegenomen worden in het totale plaatje van de 45.000 slaapplaatsen mogen uitbreiden.

Trouwens het is al vreemd genoeg dat je in deze sector geen toeristenbelasting verschuldigd bent terwijl je voor alle andere logies sectoren wel toeristenbelasting verschuldigd bent. Op zich een discutabel punt.

Verder maken wij ons zorgen over de ontwikkeling van de logies met ontbijt sector in de agrarische hoek. Er zijn al aanvragen geweest om in een boerenschuur enkele appartementen te maken voor logies met ontbijt. Er is toch geen controle en bedden tellen niet mee. Het is een koud kunstje om na een paar jaar een keukenblokje te plaatsen en dan wordt het een heel ander verhaal. Zitten we hier op te wachten?

De mens wordt steeds vindingrijker, want wij willen ook nog onder uw aandacht brengen hetgeen er op de hoek Smitsweg/Westerweg is ontstaan. Hier staan nu grote bruine tenten met een schoorsteentje uit het dak vandaan. Deze staan er vast, net als een sta-caravan maar dan een tent.

3e. uitbreiding huizen naar 200m2 in het buitengebied.

Dit is natuurlijk een zeer heikel punt. Vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied wordt dit al toegestaan. Maar, willen we dat vragen wij ons af. Dit brengt het gevaar met zich mee, dat de “rijken” een of ander huisje in het buitengebied kopen en daar een volledig voor Texelse begrippen misplaatste villa gaan bouwen. Een aanslag op ons mooie open landschap. Wij snappen ook wel dat je alles niet kunt laten zoals het nu is, maar we moeten de vinger wel aan de pols houden. Uitbreiden naar 200m2 is gevaarlijk. Kijk maar eens wat er is gebeurd bij de Zaandammerdijk. Boerderijen worden in Waalenburg afgebroken en aan de rand van Waalenburg bij de Zaandammerdijk is een villa verschenen met bijgebouwen en een deel van het terrein is omsloten met hoge muren. De grachten erom heen ontbreken nog bij deze vesting. Past niet in ons landschap.

U heeft de macht in handen om voor de lange termijn een bestemmingsplan te realiseren die dit soort uitwassen niet meer toestaat. Dit geldt tevens voor de punten 1 en 2 die wij hebben genoemd. Als Texel u net zo aan het hart gaat als 10 voor Texel dan bent u nu in de gelegenheid om daar iets aan te doen. Het is nu of nooit.

Met vriendelijke groeten, het bestuur van 10 voor Texel