Nieuws 18 – Bestemmingsplan

Den Burg, 31 mei 2013

Bestemmingsplan
Afgelopen jaar was een zeer roerig jaar. Neem nu alleen maar eens al het gedoe rond het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Texel. Er is wat af vergaderd en gesproken en is volgens ons nog niet helemaal rond. Wat ons opgevallen is, is dat er zoveel mensen zijn die allemaal maar met één belang bezig zijn, nl.: het eigen belang. Meer appartementen, meer slaapplaatsen, appartementen uitpandig vervangen door zomerhuizen enz. enz. Het Spa-resort kwam weer op tafel door een projectontwikkelaar, het zorghotel in het Hogeberg gebied heeft geprobeerd bestaansrecht te verkrijgen. Hier zitten we niet op te wachten en we hopen dat het einde verhaal is inmiddels.

10 voor Texel heeft samen met Landschapszorg Texel een paar keer overlegd voordat ieder een eigen zienswijze heeft ingediend bij de gemeente. Windturbines, zonneakkers blijven een taboe voor ons en het lijkt erop dat de Provincie een zelfde mening is toegedaan. Bij agrarische bedrijven worden “nevenactiviteiten” toegestaan, maar wat verstaat men daar onder, dat wordt niet expliciet omschreven en daar hebben wij moeite mee. Dit is een te ruim begrip. Evenals: kleinschalig recreatief medegebruik bij agrarische bedrijven. Hier kan men alle kanten mee op, picknicktafels, vlaggen, een maïsdoolhof, zeg het maar. Moet Texel straks één grote speeltuin worden? Wij hopen dat de politieke partijen hier nog een stokje voor steken.

Mestopslag
De perikelen rond de mestopslag bij De Zeshonderd worden maar niet opgelost. Er komt nog een rechtszaak en inmiddels hebben we de Provincie ook ingeschakeld.

Bouwactiviteiten Doolhof
Met de ophanden zijnde bouwactiviteiten (schuur staat er al ) nabij het Doolhof zijn zowel 10 voor Texel als Landschapszorg Texel en Initiatiefgroep Behoud Hogeberg bezig. Het bouwwerk wordt veel te groot, past niet in de omgeving en valt ver buiten het bouwblok. Ook hier komt nog een rechtszaak van  op 4 juli a.s. en er loopt nog een zienswijze bij de gemeente Texel over fase 2 ( het huis).  De advocaat van 10 voor Texel houdt zich hiermee bezig en krijgt veel aanvoer van gegevens van W. H. uit Oosterend.

Het Klimbos nabij De Koog.
Landschapszorg Texel, De Vogelwerkgroep, Texelcampings en diverse bewoners en hotel eigenaren van de Boodtlaan en omgeving hebben zich in deze problematiek verdiept en 10 voor Texel heeft zich er bij aangesloten. Gezamenlijk hebben we met de advocaat van 10 voor Texel een bezwaar ingediend tegen dit initiatief.
Er is zelfs een bewoner die 50 meter van het eventueel toekomstige klimbos af woont. Onbegrijpelijk dat de gemeente hierin mee wil gaan. Dit wordt ook een rechtszaak.

Jammer dat het allemaal zo moet gaan, maar met de gemeente komen we geen steek verder met deze zaken, dus dan blijft een rechtsgang over voor een definitief besluit.

Het bestuur van 10 voor Texel.