Nieuws 21 – Reactie recreatienota

Vereniging 10 voor Texel
Schilderend 95
1791 BD Den Burg
Tel.0222 314175
www.10voortexel.nl

Den Burg, 3 juni 2015

10 voor Texel heeft een aantal standpunten ingenomen naar aanleiding van de nieuwe nota Recreatie en Toerisme voor Texel.

Wij zijn van mening dat de drukte op Texel gestaag steeds verder toeneemt. Of dit een goede ontwikkeling is, betwijfelen wij. De regie voor wat betreft dit soort nota’s moet in handen blijven bij de gemeenteraad van Texel. Steeds meer krijgen wij de indruk dat TOP onder leiding van de heer Gregoire alle mogelijkheden willen benutten om meer mensen naar Texel te halen. Het moet natuurlijk wel leefbaar blijven voor de bewoners. Wij hebben de indruk dat daar aan voorbij wordt gegaan. Alleen de toerist telt, alles moet wijken voor de toerist. Het is fantastisch dat er zoveel toeristen komen, is prima voor het eiland, maar er zijn grenzen. Die mogen niet overschreden worden, want dan ontstaat er een spanningsveld waar niemand mee gebaat is.

10 voor Texel vindt dat het beeldkwaliteitsplan gehandhaafd moet blijven zoals dat nu is vastgelegd en waarin ook de Kernwaarden van Texel een belangrijke rol spelen.

Het beleidsstuk Mooi Texel dat in 2012 het levenslicht zag moet gehandhaafd blijven. Iedereen was het erover eens dat dit een goed stuk was en is. Waarin bovendien is vastgelegd dat er nog plaats is voor 400 bedden, waarvan 100 bestempeld voor de zorg. Het plafond aan toeristische slaapplaatsen mag de 45.000 niet overschrijden. Gevoelsmatig, en wij denken dat het zo goed als zeker is, dat dit aantal in het hoogseizoen allang wordt overschreden.

10 voor Texel vindt ook dat niet alles wat er aan de vaste wal wordt ontwikkeld meteen op Texel moet komen. Laten wij als eiland a.u.b. uniek blijven, dat is je visitekaartje. Huizen op strand bijvoorbeeld, zoals er al veel zijn langs de kust van Noord-Holland, moeten wij niet willen. Het strand is van ons allemaal en moet bovendien vrij bereikbaar blijven. Nooit parkeergeld vragen bij de strandslagen. Niet alles vertalen in geld binnenhalen. Zo langzamerhand wordt alles vol gezet met chalets, gewone campings waar caravans en/of stacaravans staan verdwijnen en moeten plaats maken voor chalets. Zo hoorden wij dat dit ook staat te gebeuren bij de Robbenjager.

Festiviteiten, we komen erin om, er zijn er inmiddels meer dan voldoende. Deze worden georganiseerd door de Horeca en mogen niet gesubsidieerd worden door de gemeente en/of Stift. Daar is het gemeenschapsgeld niet voor bedoeld om de Horeca te sponsoren.

Het bestuur van 10 voor Texel.