Nieuws 23 – Nieuwsbrief

NIEUWSBRIEF MEI 2015

Den Burg, 31 mei 2015

leden/donateurs 10 voor Texel

Beste allemaal,

Dit jaar zijn wij benieuwd wat de gemeente Texel gaat doen naar aanleiding van diverse uitspraken van de Raad van State. De Raad van State heeft in haar uitspraak over het bestemmingsplan Buitengebied Texel duidelijk te kennen gegeven aan de gemeente Texel, dat de mestzak/mesthandel niet thuishoort op De Zeshonderd. Dit had de Raad van State in 2012 ook al aangegeven. De gemeente is nu aan zet. Bij navraag is ons verteld dat de gemeente in eerste instantie daar maximaal een halfjaar voor uittrekt. Dat duurt ons inziens veel te lang. Er moet nu gehandhaafd worden. Daarom hebben wij een handhavingsverzoek mede namens Landschapszorg Texel ingediend bij de gemeente met afschrift naar alle raadsleden.

Ons bezwaar tegen de woning aan het Doolhof 9 is aan alle kanten van tafel geveegd. Wij kunnen de gedachten van de Raad van State om dit te doen, niet volgen. Er liep nog een procedure tegen dit bouwwerk, dat absoluut niet in dit gebied met hoge kernwaarden thuishoort. Deze hebben wij ingetrokken, want het heeft geen enkele zin om door te gaan. Samen met Landschapszorg hebben we alles uit de kast gehaald om dit tegen te gaan. Het heeft niet zo mogen zijn.

Ons bezwaar tegen het Klimbos nabij De Koog is volledig gehonoreerd. Het bezwaar mede namens enkele omwonenden, Landschapszorg Texel en Texel campings is geslaagd en wij hebben het vermoeden dat de gemeente nu wel weer een andere plek zal zoeken om dit klimbos te realiseren.

Wij zijn in ieder geval blij dat dit stukje bos aan de rand van de duinen gevrijwaard blijft van een lawaaierige attractie.

Soms denken wij dat het werk van 10 voor Texel klaar is. En zodra je dit denkt, komen er weer dingen op tafel die toch de nodige aandacht van ons moeten hebben. Het werk van de luis in de pels van de gemeente is helaas nog niet ten einde.

Nu komt de nota recreatie en toerisme weer aan de orde. De expansiedrift van enkele ondernemers neemt toe. Natuurlijk weten wij ook dat je sommige ontwikkelingen niet kunt tegenhouden en dat willen wij ook niet, maar een vinger aan de pols houden is, denken wij toch noodzakelijk. Woningen op het strand is bijvoorbeeld een item die we niet moeten tolereren, laat Texel op dit gebied uniek blijven. Het strand is van ons allemaal en betaald parkeren bij strandslagen moet volledig uit den boze zijn. Dat is ons visitekaartje, niet alleen in geld denken.

Wij vragen uw vriendelijk ons te blijven ondersteunen en de jaarlijkse contributie van 6 euro op de gebruikelijke wijze over te maken.

Met vriendelijke groeten,
het bestuur van 10 voor Texel.