Nieuws 27 – Slaapplaatsen

Aan het college van B en W en de raadsleden van de gemeente Texel

Den Burg, 23 juni 2016
Onderwerp: slaapplaatsen

Geacht college en raadsleden,

Zeer recent lazen wij in de Texelse Courant in de rubriek “uit het archief van de Texelse Courant” een stukje van de gemeente Texel over het aantal slaapplaatsen  25 jaar geleden”. Wij citeren: “ Bij recente tellingen is gebleken dat het aantal slaapplaatsen op het ogenblik 42.896 bedraagt. Als daar nog de bedden worden bijgeteld die volgens bestaand goedgekeurde plannen mogelijk zijn, dan zit men al op 47.162.” Toen wist men dus exact het aanwezige aantal slaapplaatsen. 10 Voor Texel heeft grote twijfels of de gemeente nu in 2016 weet hoeveel slaapplaatsen er in werkelijkheid zijn.

In de zojuist verschenen Beleidsnota Verblijfsrecreatie wordt vermeld dat er in februari 2016 circa 44.400 slaapplaatsen zijn uitgegeven.

In het kader van de Wet op de Openbaarheid Bestuur willen wij u vragen, hoeveel slaapplaatsen  ( bedden ) er nu werkelijk aanwezig zijn.

In het onlangs verschenen TESO journaal van juni 2016 staat geschreven dat TESO in 1966 1,1 miljoen passagiers mocht vervoeren en dat TESO verwacht dat er in 2016 circa 4 miljoen passagiers worden vervoerd.

In het rapport van Retailvisie staat geschreven dat er de afgelopen 10 jaar, 3500 toeristische bedden zijn bijgekomen. Dat klinkt voor ons heel aannemelijk. Kamperen bij de boer is o.a. uitgebreid naar 15 eenheden per kampeerboer en particulieren in het buitengebied mogen 1 kampeereenheid hebben.  Wordt deze laatste categorie wel meegeteld in het totaal aantal slaapplaatsen? Een groot aantal kampeerplaatsen bij diverse recreatieparken  zijn omgezet in nieuwbouw van bungalows, familiehuizen, chalets enz.  Wij gaan er van uit dat de recreatieparken echt geen bedden/slaapplaatsen hebben ingeleverd, zodat het toegestane aantal slaapplaatsen op de parken hetzelfde is gebleven.

In de laatst gehouden aandeelhoudersvergadering van TESO vroeg Dirk de Lugt om een onderzoek naar het aantal bedden. Dit naar aanleiding van de extreme groei van het vervoer. Volgens Krim-directeur Iwan Groothuis is dat niet nodig. De vervoersstijging is volgens hem niet gerelateerd aan het aantal slaapplaatsen, maar houdt verband met de gemiddelde verblijfsduur, stijging van het aantal voertuigen per accommodatie en een forse stijging in het hoogseizoen van de bezetting op de campings. Gedeeltelijk zal hij wel gelijk hebben, maar hieruit trekken wij voorzichtig de conclusie dat het aantal bungalows die de laatste jaren groter zijn geworden, ook meer bedden hebben gekregen, anders hoeft het aantal voertuigen per accommodatie toch niet te stijgen? Er wordt tevens gezegd dat in het hoogseizoen de bezetting van de campings fors is gestegen. Nu vragen wij ons hardop af, of het aantal toegestane kampeereenheden op de recreatieparken wordt overschreden? In het verleden werd hierop nog gecontroleerd door de gemeente. Worden er nu nog controles uitgevoerd door de gemeente?

Telling.

De gemeente hanteert een normtelling. Er wordt niet gekeken naar de echte aantallen bedden of bezetting daarvan. Voor zomerhuizen, bungalows en recreatieappartementen is het aantal slaapplaatsen volgens de gemeentelijke telling: 5 recreatieve slaapplaatsen.

Wij zullen u enkele voorbeelden geven hoe dit de mist in kan gaan.

Recentelijk heeft De Krim een 13-tal nieuwe zomerhuizen geplaatst op Het Hoogeland nabij de Pelikaanweg. Deze zomerhuizen hebben alle 8 tot 10 slaapplaatsen per woning. De gemeentelijke telling bedraagt 5 slaapplaatsen per recreatiewoning. Nu ontstaat er een groot verschil in de gemeentelijke telling en de werkelijkheid.

Nabij het Gerritslanderdijkje stonden voor een paar jaar geleden bij een particulier, een tweepersoons zomerhuisje en een vierpersoons zomerhuisje, dus 6 slaapplaatsen en de gemeentelijke telling bedroeg 10 bedden. Onlangs zijn deze twee huisjes vervangen door twee grotere recreatiewoningen ( alles via de wettelijke regeling ). Het aantal slaapplaatsen in deze grotere woningen is wel toegenomen van 8 tot 12 bedden per recreatiewoning. Volgens de gemeentelijke normtelling blijft het aantal staan op 5 bedden per woning.  Ook hier ontstaat een groot verschil tussen de gemeentelijke telling en de werkelijkheid.

Nabij Jan Ayeweg stond bij een stolp een kleine zomerwoning voor 4 personen en een grote schuur. Deze zomerwoning is afgebroken en de slaapplaatsen zijn ondergebracht in de totaal vernieuwde schuur. Op internet hebben wij gelezen dat dit luxe appartement 10 bedden herbergt. Volgens de gemeentelijke telling 5 en in werkelijkheid dus 10 slaapplaatsen.

Wij hebben totaal geen idee hoe vaak dit al is voorgekomen, maar op deze wijze ontstaan er veel meer slaapplaatsen dan de gemeente beweert.  Het verschil tussen normtelling en de werkelijkheid moet heel groot zijn.

Logies met ontbijt.

Zo’n 5 tot 7jaar geleden telde de gemeente nog 750 slaapplaatsen mee in de totaaltelling voor logies met ontbijt. Dit is door de toenmalige gemeenteraad afgeschaft. Als dit niet was gebeurd, dan waren er nu 44.400  slaapplaatsen plus 750 is totaal 45.150 bedden. Nu is er de laatste jaren een explosieve groei ontstaan in deze logies met ontbijt sector. Dus dan kunt u op uw klompen aanvoelen dat het aantal slaapplaatsen in werkelijkheid de 45.000 al lang heeft overschreden.  Nu is er ook nog een explosieve groei ontstaan in de Airbnb sector op Texel. Waren er in 2014 nog 54 particulieren aangesloten bij Airbnb, nu is het aantal in 2015 verder toegenomen tot 120 particulieren.

Tenslotte.

Met jachthaven en Bruine Vloot wordt ook geen rekening gehouden in de totaal telling van het aantal slaapplaatsen. Maar met of zonder logies met ontbijt, jachthaven en Bruine Vloot staat het voor 10 voor Texel bijna vast dat het aantal slaapplaatsen, door alle genoemde ontwikkelingen die zich nu voordoen, ruimschoots is overschreden. Als je om je heen kijkt en ziet wat er allemaal aan recreatiewoningen  en chalets bij is gekomen, dan kan het gewoon niet anders. Hoeveel 2 en 4-persoons recreatiewoningen zullen er nog zijn? Bijna alle zijn vervangen door veel grotere en luxere recreatiewoningen met meer bedden. Door op deze wijze de normtelling te handhaven zullen we nooit de 45.000 bereiken?  Het verschil tussen de normtelling van de gemeente en de werkelijkheid moet heel groot zijn. Daarom is dit aanleiding voor ons om u te vragen dit eens te gaan onderzoeken. Hier willen wij graag een antwoord op hebben

In afwachting van een reactie, met vriendelijke groet namens het bestuur van 10 voor Texel

M. Stam                                                                     D. Alderlieste