Nieuws 32 – Wet Openbaarheid Bestuur

Vereniging 10 voor Texel
Schilderend 95
1791 BD Den Burg
Tel. 314175

Aan het college van Burgemeester en Wethouders gemeente Texel
en alle Raadsleden van de gemeente Texel.

Den Burg, 20 november 2017

Onderwerp : gebruikmaken van de WOB ( Wet Openbaarheid Bestuur ).

Geachte college en geachte Raadsleden,

1.
Wij willen gebruik maken van de WOB voor enkele voor ons dringende vraagstukken. Er is door u op 14 november een omgevingsvergunning verleend voor kamperen bij de boer aan het adres Hallerweg 29 te Den Burg. Gaarne willen wij weten op wat voor gronden u dit heeft verleend en voor hoeveel eenheden.

Is de criteria voor kamperen bij de boer gewijzigd? Voor zover wij weten komt men hiervoor in aanmerking als het hoofdinkomen uit het boerenbedrijf wordt gehaald.  Is hier nog een agrarische bestemming op? Agrarische activiteiten vinden hier in ieder geval niet meer plaats. Het kan niet zo zijn dat door het aanplanten van een aantal fruit en/of noten boompjes op eigen erf er maar een vergunning wordt verleend voor kamperen bij de boer. Het is voor ons zeer twijfelachtig of er hier wordt voldaan aan bestaande criteria en dit willen wij gaarne van u onderbouwd zien.

Een Pipowagen staat er ook en die laat men meestal de hele winter buiten staan. Misschien is het de moeite waard om er eens te gaan kijken zodat u echt weet wat hier speelt.

2.
Aan de Hoofdweg 66 te De Cocksdorp is een Kampeer en Ezelhoeve gevestigd. De vorige eigenaar heeft al het land rond deze voormalige boerderij De Volharding verkocht en de huidige bewoners hebben een stuk of 15 mini ezels rondlopen die door kinderen geknuffeld kunnen worden. Dit is ons inziens geen agrarisch bedrijf, maar men heeft wel vergunning voor kamperen bij de boer. Het hoofdinkomen zou hier ook  moeten komen uit het agrarisch bedrijf ( ezeltjes aaien ) anders kan je geen vergunning hebben voor kamperen bij de boer. Gevoelsmatig klopt er hier iets niet. Bovendien staat er ook een Pipowagen voor de verhuur. Mag dit ook? Graag willen wij van u een onderbouwing zien waarom hier kamperen bij de boer is toegestaan.

Er doen verhalen de ronde dat er steeds meer kampeerboeren een soort Pipowagen gaan aanschaffen voor de verhuur. Moet daar niet paal en perk aan worden gesteld?  De opzet voor kamperen bij de boer is toch dat er tenten en of caravans gebruik maken van de boerencamping. En niet vaste staanplaatsen voor Pipowagens enz. Voordat je het weet loopt dit gedoe met Pipowagens uit de hand, net zoals het fenomeen logies met ontbijt is ontspoord.

In dit geval zijn echte boeren die op de wachtlijst staan de dupe van deze gevallen.

Gaarne actie van uw kant, met vriendelijke groeten,
namens het bestuur van 10 voor Texel

M. Stam en G. Nieuwland