Nieuws 34 – 25 jarig bestaan 10 voor Texel

NIEUWSBRIEF  MEI 2018

Aan de leden en donateurs 10 voor Texel

Den Burg, 31 mei 2018

Beste mensen,

Afgelopen 25 maart 2018 bestond de vereniging 10 voor Texel 25 jaar en de overige bestuursleden en enkele leden hadden besloten Menno die dag een lintje te laten opspelden door de burgemeester, omdat hij mede oprichter was van 10 voor Texel. Een echt plezier kan je Menno hier niet mee doen, het is niet zijn ding, maar ten opzichte van de vereniging is het toch een opsteker voor het vele werk dat er verricht is vanaf het begin door alle bestuursleden. Via zijn dochters is het spel gespeeld en Menno heeft niets in de gaten gehad totdat hij in Hotel Den Burg aankwam, waar familieleden en vrienden hem opwachten.

Toen wij begin maart dit jaar hoorden dat de Marsweg verbreed moest worden en een groot deel van de boomsingles verwijderd zou worden om bekabeling enz. in te graven voor een nieuwe woonwijk, zijn wij onmiddellijk in de pen geklommen. Zowel het college van B en W als de gemeenteraadsleden hebben wij 5 maart een brief gezonden en gezegd dat dit een overbodige ingreep zou zijn omdat indertijd is afgesproken dat er vanuit De Volmolen gewerkt zou worden aan riolering, bekabeling enz. De Marsweg is een unieke weg en het zou zonde zijn deze weg door een fout besluit van de gemeente te misvormen. Gelukkig zijn er meerdere mensen in opstand gekomen en is het plan niet doorgegaan.

Verschillende keren zijn 10 voor Texel en de buren van de yurt aan het Skillepaadje in actie gekomen om de van rechtswege verstrekte vergunning voor de yurt tegen te houden. Bij de commissie bezwaarschriften zijn wij in het gelijk gesteld en het college van B en W hebben daarna dit advies gevolgd. De familie Dros, van de yurt, heeft toen een rechtszaak aangespannen en deze verloren, zodat de yurt zal moeten verdwijnen. Het gaat om een bouwwerk, aangesloten op de riolering enz. Bij navraag bij de gemeente deze week, heeft men ons verteld dat de yurt tot uiterlijk 27 juni mag blijven staan en dan afgebroken dient te worden.

De vereniging 10 voor Texel, de familie Klein Woolthuis aan de Laagwaalderweg en de Natuur & Milieufederatie Noord-Holland te Haarlem dienen gezamenlijk een beroep in bij de Raad van State tegen het raadsbesluit van de gemeenteraad van de gemeente Texel tot vaststelling van het bestemmingsplan Oudeschild, uitbreiding bedrijventerrein. Wij zien wel degelijk voldoende redenen dat dit plan niet voldoet aan de gestelde eisen. Wij zijn niet tegen het vernieuwen van de huidige bierfabriek op die plek, maar wel tegen de enorme omvang van de gebouwen en de daaruit voortvloeiende transportbewegingen. Zowel bij de gemeente als bij de gemeenteraad is men er altijd vanuit gegaan dat kleinschalige industrie op Texel mogelijk moet zijn. Maar niet van grootschalige industrie, waarbij 1 eigenaar 4,5 ha bedrijventerrein krijgt toegewezen.  Stel dat de  huidige productie van 35.000 hectoliter bier, opgeschaald gaat worden naar 157.000 hectoliter en daarvan gaat pakweg 90% terug naar de vaste wal.

Dan kan je je afvragen: waar zijn wij nu mee bezig? Terwijl je weet dat water, hop en veel andere ingrediënten ingevoerd moeten worden van de vaste wal. Wij zijn van mening dat de rechter, in dit geval de Raad van State, het oordeel moet vellen of deze ontwikkeling terecht of ten onrechte is.

Verder zijn wij benieuwd naar de uitvoeringsplannen van de huidige coalitie. De strandslagen vrij van parkeertarief is een welkome geste.  Zijn we tenminste nog een beetje toerist vriendelijk. En een telling van het echte aantal aanwezige bedden zou een verademing zijn, want die beruchte grens van 45.000 bedden daar houdt toch menigeen zich mee bezig.

Het bestuur van 10 voor Texel