nieuws 37 – Vergunningsaanvraag Yurt ongeldig

“Verstopte” vergunningaanvraag yurt ongeldig

Een vergunningaanvraag die “verstopt” is in een brief, bezwaar of ander schrijven mag er niet toe leiden dat als de gemeente die over het hoofd ziet, de vergunning “van rechtswege moet worden verleend”.

Dit is het oordeel van de Raad van State in het geschil over de yurt op de Hogeberg. De uitspraak heeft ook gevolgen voor soortgelijke kwesties. Het komt namelijk vaker voor dat juristen in hun briefwisseling met deze en andere gemeenten aanvragen voor een omgevingsvergunning wegmoffelen in een brief. Bij de yurt leidde het er toe dat de rechter de “aanvrager” in het gelijk stelde. Omdat de gemeente niet tijdig op de aanvraag had gereageerd, moest de vergunning van rechtswege worden verleend. Maar de Raad van State heeft deze uitspraak nu ongeldig verklaard. Strekking is dat een verzoek voor een omgevingsvergunning altijd een zelfstandig stuk dient te zijn. Dat de uitspraak tot jurisprudentie heeft geleid, blijkt uit soortgelijke kwesties over een aanvraag voor een schuilhut, een ondergronds gebouw en voor het recreatief gebruiken van bijgebouwen langs de Schilderweg. Ook hier oordeelt de RvS dat de aanvraag geen zelfstandig, herkenbaar stuk betrof.

Zie uitspraak Raad van State 201708925/1/A1.