nieuws 38 – parkeergarage

Open brief voor het college van Burgemeester en Wethouders en de leden van de gemeenteraad.

                                                           PARKEERPROBLEEM?

Hoeveel jaren wordt er al nagedacht over de parkeerproblemen in Den Burg?  Al jaren, en oplossingen, ho maar. Het parkeerprobleem is alleen maar groter geworden, mede doordat ook voortaan op parkeerterreinen aan de rand van Den Burg ( bij Kaczor en oude LTS) betaald moet worden. Mensen zoeken naar dit soort terreinen omdat die er  in elke stad te vinden zijn. IJsbaan?  Braakliggend stuk terrein bij Welkoop?  Opties genoeg, maar nog steeds niet benut. Parkeergarage bij garage Grisnigt/Bernhardlaan? Toch denken wij dat dit een goede oplossing zou kunnen zijn. Driedubbel deks, één ondergronds, één begane grond en één bovendek. Kan niemand zeggen dat het gebouw te hoog is. Alle verkeer dat vanaf De Cocksdorp en De Koog komt leiden naar deze parkeergarage via de Georgieweg en Maricoweg. Laat nu meer dan de helft van het verkeer deze route nemen, dan is het probleem voor de Kogerstraat ook met de helft opgelost en een stuk rustiger. Snelheid niet verhogen naar 50 km. dat is waanzin. Alle toeristen auto’s niet meer toelaten in Den Burg is geen optie; dit plan kan meteen de prullenbak in. Wij zullen niet zeggen dat dit voorstel “De Oplossing” is, maar wij vinden wel dat hier eens serieus over nagedacht moet gaan worden door de politiek en de ambtenaren. Nu krijgen wij steeds de indruk dat er niets gebeurt.  Wij denken dat er wel iets te winnen is met dit voorstel. Te duur? Onzin, wij zijn een rijke gemeente die soms teveel geld uitgeeft.

Tussen haakjes, hoe zit het inmiddels met het betaald parkeren bij de strandslagen? Is daar al eens actie voor ondernomen zoals ons is beloofd met de verkiezingen?

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van 10 voor Texel unhideused1 \ls