Nieuws 41 – meibrief 2019

                                                    Aan de leden/donateurs 10 voor Texel

Den Burg, 20 mei 2019

Beste mensen,

Nog even doorbijten en dan zitten we al in 2020, de tijd vliegt voorbij, glijdt door je vingers heen. Texel verandert in rap tempo en we verbazen ons nergens meer over. Als je ziet hoeveel er gebouwd wordt overal, dan houden wij ons hart vast, want dat er binnen afzienbare tijd een halt wordt toegeroepen aan nieuwbouw is een utopie. De verstening, ook in het buitengebied, lijkt niet meer te stoppen. Niet dat wij tegen vooruitgang zijn, maar de indruk wordt toch wel gewekt dat hier op Texel alles mogelijk is. Economische belangen staan met stip bovenaan, dan komt er heel lang niets, en de burger heeft daarna het nakijken. Nieuwe schuren, woningen, verrijzen in het open landschap en nabij het vliegveld moet zo nodig weer een hangar verschijnen voor onderhoud en reparatie van vliegtuigjes.

Het toerisme groeit, behalve het aantal bedden volgens de gemeente, en daarom moet o.a. de Postweg worden verbreed en zullen fietspaden verbreed moeten gaan worden. Sneller moeten we naar onze vakantiebestemmingen. Het gemoedelijke en de kneuterigheid op ons eiland moet plaats maken voor meer verstening en bredere wegen. Zijn wij te pessimistisch en of te negatief? Nee, wij zijn alleen maar bezorgd. Gevoelsmatig moet alles wijken voor het toerisme, alles moet groter en groter, meer en meer. En de mobiliteit neemt hand over hand toe, maar de parkeergelegenheid in bijvoorbeeld Den Burg schiet schromelijk te kort. Veel gepraat en daden blijven achterwege (tot nu toe). Zo ook bijvoorbeeld met de snelheid op onze toegangswegen in Den Burg. Wat een raar idee om in de Kogerstraat tot aan de rotonde de snelheid te willen verhogen naar 50 km. Maak alles binnen de bebouwde kom 30 km. Is dat nu zo moeilijk?

Ook wordt de indruk gewekt dat de invloed van de Texelse ondernemers, met name TOP te invloedrijk aan het worden is bij besluitvormingen van de gemeente.

Het bestuur van 10 voor Texel wil iedereen aanraden om van de gelegenheid gebruik te maken via de enquête van de gemeente Texel, zijn of haar idee over het toerisme te geven.  Eind van deze maand is dit aan de orde en daar kan iedereen gebruik van maken, laat deze kans niet voorbij gaan.

Het verhaal over en van de Yurt aan het Skillepaadje is ten einde en komt niet meer terug.

Over eventuele nieuwbouw van de bierfabriek in Oudeschild blijft het nog steeds heel stil. De grond is volgens onze informatie ook nog steeds niet verkocht en bij de Raad van State liggen nog bezwaren tegen deze verkoop.

Nabij Oosterend aan de Oosterweg 4, ligt nog een aanvraag voor een, in onze ogen, veel te grote “agrarische” schuur die gebruikt gaat worden voor loonwerk. Een deel van de bewoners van Zevenhuizen en 10 voor Texel hebben bezwaar ingediend bij de gemeente. De commissie Bezwaarschriften heeft inmiddels, en vervolgens ook het college van B en W, laten weten dat zij de bezwaren ongegrond verklaren.  De bewoners van Zevenhuizen gaan in Hoger Beroep bij de Rechtbank en 10 voor Texel ondersteunt de bewoners hierbij.

Het tellen van de “echt” aanwezige toeristische bedden ligt schijnbaar te gevoelig bij de gemeente en de raad. Het is stil rond deze gang van zaken, evenals het afschaffen van betaald parkeren bij de strandslagen. Van TOP hebben ze al laten weten dat zij dit niet erg vinden en dat dit zo mag blijven. Dat bedoelen wij o.a. met de bemoeizucht van de ondernemersvereniging. Verkiezingsbeloften, hoeveel waarde moeten we daar aan toekennen?

Het bestuur van 10 voor Texel