nieuws 42 – Artikel 10 voor Texel : Texelse Courant

 Texelse Courant/wat ik zeggen wou, 21 januari 2020

VERBAZING, ERGERNIS EN STEUN

                        “10 voor Texel” trekt aan de bel

10 voor Texel voelt zich gesteund door een tweetal ingezonden brieven die onlangs verschenen in deze krant. In een uitgebreide reactie uiten zij hun zorgen over de gang van zaken op het eiland. In de persoon van Menno Stam schrijft de vereniging die zich bezighoudt met – onder meer – de besluitvorming de gemeente onderstaande.

Zo simpel werkt het

Naar aanleiding van de ingezonden stukjes van Rien Mast en Gerbrand Poster afgelopen week in de T C, en waar zij volkomen gelijk in hebben, willen wij toch even reageren. Wij willen eerst opmerken dat er wel degelijk instanties zijn die zich al jaren zorgen maken over de toeristische groei zoals 10 voor Texel, TESO en St. Kernwaarden. Maar het lijkt wel tegen dovemansoren.  Met verbazing zien wij op ons eiland het ene bungalowparkje na het andere verschijnen.

 Vlak voor De Koog aan de Pontweg, Pelikaanweg, Boodtlaan, binnenkort bij het Stappeland en  Vuurtorenweg en ga zo maar door. Allemaal onder het mom van kwaliteitsverbetering en legaal: of het zijn “oude rechten” of er worden slaapplaatsen verplaatst, of het bestemmingsplan wordt even aangepast. En elke kwaliteitsverbetering vraagt weer meer personeel en vervolgens komen we in de knel met huisvestingsproblemen.  Over bestemmingsplannen gesproken, die zijn waardeloos, want er staan altijd ontsnappingsclausules in waar een slimme ondernemer weer gebruik van weet te maken.  Of het plan voldoet aan Planet De Koog of aan Texel principes, het krioelt van de mogelijkheden om nieuwe slaapplaatsen te creëren. Nee, zegt men bij de gemeente, er komen geen slaapplaatsen bij. Maar moet je eens kijken hoe groot deze recreatiebungalows zijn nabij De Koog, ze mogen allemaal een oppervlakte hebben van 100 m2  en dan zitten er 5 slaapplaatsen in? Dat is het normgetal wat de gemeente hanteert bij elke recreatiebungalow en als er 9 slaapplaatsen in zitten maakt niets uit. 5 Slaapplaatsen is het heilige getal. Nu worden er weer 50 slaapplaatsen verhuisd van voorheen Hotel Tubantia naar een nieuw bungalowparkje nabij het Stappeland. 10 Bungalows komen er, en er wordt parkeergelegenheid geboden voor 20 auto’s.  Vervolgens geeft de gemeente aan het Hotel Tubantia gewoon een andere bestemming, wonen voor woningzoekenden.  Zo simpel werkt het. Hetzelfde staat te gebeuren in De Cocksdorp, daar wil men een groot aantal slaapplaatsen uit het dorp halen en verplaatsen naar een nieuw te realiseren bungalowparkje aan de Vuurtorenweg. Recreatiewoningen met 5 slaapplaatsen, denkt u?  De oude slaapplaatsen in het dorp  krijgen een nieuwe bestemming, zo simpel werkt het, onderkomens voor personeel.  Wij krijgen de indruk dat het college van B en W  de economische belangen van de individuele ondernemer prevaleert boven de algemene belangen van de bevolking. Zo rukt de verstening in het buitengebied steeds verder op.  Dit is voor ons de grote REDEN om alle slaapplaatsen in kaart te gaan brengen, niet voor de eerste  keer dat wij dit aankaarten, en niet langer verstoppertje te spelen. Stond dit ook niet in het college programma: slaapplaatsen tellen ? Zo worden wij constant besodemietert. Men belooft van alles tijdens de verkiezingen en als puntje bij paaltje komt, geven we niet thuis.

Hetzelfde hebben we gezien bij het parkeren bij de strandslagen, dat stond ook in het college programma.  Dit moest vrij zijn, maar vele fietspaden zijn verwaarloosd door het Staatsbosbeheer en de gemeente moet die nu opknappen en komt daarvoor geld tekort dus moet er bij de strandslagen parkeergeld worden betaald en houden we ons niet meer aan de verkiezingsbelofte. Zo simpel werkt het.  750.000 Euro zou dit opleveren, parkeren bij de strandslagen maar wij hebben gevraagd om een specificatie hiervan. Is wel een paar ton overdreven, hebben wij gelezen en de gemeente geeft zelf toe dat de gederfde opbrengsten op deze manier te berekenen in enigerlei mate arbitrair is.

Wat ons ook hoogst heeft verbaasd, zijn de plannen aan de Kogerweg bij voorheen boerderij “De Noordooster”. Een proeverij van patat met terrassen? Kan dat zomaar met parkeergelegenheid midden in de weilanden? Een soort horeca bedrijf? Navraag bij de gemeente leverde ons op dat er geen dranken mogen worden geschonken. Maar een patatje zonder een flesje van het een of ander, is dat reëel? Dat geloven wij niet, bestaat niet.

Vorig jaar is er onder de Texelse bevolking een enquête gehouden over hoe zij denken over het toenemende toerisme op ons eiland. Waarom horen wij nog steeds niets over de uitslag? Wij kunnen ons niet voorstellen dat hier niets over bekend is. Wordt het niet de hoogste tijd om de Texelaars daar over te informeren? Hoogst merkwaardig.  Met Rien Mast zijn wij het eens dat TOP niet teveel macht naar zich toe mag trekken en zoals Gerbrand Poster zegt, is de gemeenteraad aan zet.

Het bestuur van 10 voor Texel.