Nieuws 46 – Touristische ontwikkelingen en Visie

Geacht college en geachte raadsleden,

U heeft van onze vereniging 13 juli 2020 een uitgebreid relaas ontvangen ( als bijlage toegevoegd ) en een aanvulling hierop ontvangt u, omdat wij een digitale commissie vergadering niet zien zitten.

Via derden ontvingen wij een gemeentelijk stuk: De Texelse Maat. Het verbaast ons dat wij als stakeholder niet zelf dit exemplaar hebben ontvangen. Ook wij hebben input mogen geven aan IMA, die u ingehuurd heeft om tot een Toeristische Toekomst Plan te komen.

Met verbazing hebben wij het stuk gelezen en raakten tegelijkertijd verheugd door uw positieve uitlatingen betreffende de verstening in het buitengebied, aanscherping regels kamperen bij de boer, nieuwe regels voor logies met ontbijt, verplaatsen spookbedden, en dat meer groei van het toerisme niet wenselijk is. Allemaal punten die wij hebben aangedragen in ons schrijven van 13 juli 2020.

45.000 slaapplaatsen.

In de Texelse Courant van 9 december 1988 schreef de gemeente Texel hoteliers aan met de mededeling: REM OP BOUWPLANNEN WEGENS NADERING “47.000” slaapplaatsen.

32 Jaar later, 2021, staat de teller volgens de gemeente nog steeds een stuk onder de 45.000 slaapplaatsen. Kunt u dit verklaren en ons eens uitleggen hoe dit kan? Huisjes/bungalows zijn stukken groter geworden, zie uitgebreide uitleg in brief van 13 juli 2020.  U schrijft nu zelf: “inzicht in werkelijk aantal slaapplaatsen ( incl. slapende slaapplaatsen, 900, ) en op basis daarvan richting bepalen (bijvoorbeeld geen verdere groei, maximum quotum per categorie).”

Wij blijven ervan overtuigd dat dit inderdaad moet gebeuren, was tenslotte ook verkiezingsbelofte van het merendeel van de raad.

Dagtoerisme.

Natuurlijk kan je niemand verbieden om naar Texel te reizen en een halt toeroepen aan overbodige reclame voor Texel zou stop gezet moeten worden. Die 150.000 euro die u en andere partners jaarlijks aan de VVV schenken om reclame te maken voor ons eiland, zou voorlopig in de koelkast kunnen, desnoods in de vrieskist.

Logies met ontbijt.

Dit fenomeen is werkelijk uit de hand gelopen, want ieder grote nieuwbouw van woonhuizen wordt meteen voorzien van twee of drie extra slaapkamers met badkamer. In veel van deze verblijven zit een keukenblokje, hetgeen natuurlijk niet de bedoeling is. De regels moeten veel scherper gemaakt worden. Misschien is het niet onverstandig om net als bij kamperen bij de boer van een vast aantal slaapplaatsen voor deze sector uit te gaan. Bovendien zou een controle in deze sector geen overbodige luxe zijn.

Bij kamperen bij de boer worden toch ook regelmatig steekproeven gehouden om te zien of de regels niet worden overtreden. Dit soort maatregelen zou niet nodig moeten zijn en wij vinden het ook kinderachtig dit te vermelden, maar het is helaas hard nodig. Altijd zijn er weer mensen die hier misbruik van maken.

Geen verdere verstening buitengebied.

Dit heeft de hoogste prioriteit volgens ons, want het is verbazingwekkend als je ziet wat er allemaal verschijnt in het buitengebied aan huizen/bungalows bestemd voor de recreatie. We spreken niet meer over een zomerhuisje, maar over riante bungalows met meer dan vijf bedden. Omzetting van kampeerterreinen in bungalow parken of chalets moet zo snel mogelijk een halt worden toegeroepen. Daarin zijn we volledig verzadigd.

Slapende slaapplaatsen.

Het vervelende van slapende slaapplaatsen is dat deze bijna altijd verplaatst gaan worden  naar nog mooie open plekjes in het buitengebied ( deze worden al zo schaars) en waarvan de bestemming ook nog agrarisch is. Dit moet niet meer mogelijk worden, tenslotte is er een motie door de raad aangenomen op 26 juni 2019 die dit niet meer toestaat. Houdt daar aan vast!!! En schrap de ellendige toevoeging: “ja, mits principe”.  Daar haal je alleen maar ellende mee in huis, want wie bepaalt of  Jantje wel toestemming krijgt en Pietje niet ? Altijd scheve gezichten zal dit opleveren als je dit er niet uithaalt. Het gaat om 900 slaapplaatsen, dit weet de gemeente dus wel. Tja, het mooiste is als je deze kunt saneren en daar hangt wel een kostenplaatje aan. Je kunt deze niet zomaar afschrijven. Hier moet toch een oplossing voor mogelijk zijn?

Kamperen bij de boer.

10 voor Texel roept al jaren dat er misstanden zijn in de regeling voor kamperen bij de boer. Er zijn nog steeds “boeren” die niet volledig boer zijn, maar wel kamperen bij de boer erbij hebben.  De echte boer kon met deze regeling iets extra verdienen, daar was de regeling voor bedoeld. De nodige slaapplaatsen die na de aankomende sanering zullen ontstaan, moeten niet naar andere sectoren worden overgeheveld. Deze blijven in de pot voor kampeerboeren. 

Personeelsverblijven.

Een andere zorg die wij hebben is het ontstaan van personeelsverblijven op bedrijventerreinen. Wij hebben geconstateerd dat op bedrijventerreinen waar geen bedrijfswoningen in de buurt staan ook geen toestemming krijgen om personeelsverblijven te realiseren. Maar op bedrijventerreinen waar wel bedrijfswoningen staan, wordt dit wel toegestaan. Ontstaat hier wrijving door? Hoever gaat dit? Hoever moeten er bedrijfswoningen staan en wie bepaalt dit? En mag er een keukentje in zitten? Dit verdient wel enige aandacht en controle zal er plaats moeten vinden. Voordat je het weet huizen er toeristen in?

 Tenslotte.

Wij hopen dat zowel het college als raad  het een en ander waar weet te maken, nu doorpakken, want zowel Texel als inwoners varen er wel bij. Hanteer de 3 pijlers: Beeldkwaliteitsplan, Kernwaarden en Handhaving.

Met vriendelijke groeten, het bestuur van 10 voor Texel.