Nieuws 47

                                                           NIEUWSBRIEF MEI 2021

                                                           aan de leden/donateurs 10 voor Texel

Den Burg, 31 mei 2021

Beste mensen,

 Eindelijk is het weer zover : terrassen open en de temperatuur omhoog. Tijd voor een biertje, maar hoe zal het verder gaan met de nieuw te realiseren bierfabriek te Oudeschild? De Raad van State heeft bepaald dat er vanwege stikstof uitstoot maar plaats is voor één bierfabriek in Oudeschild. Dus de oude bierfabriek aan de Schilderweg mag niet opnieuw in gebruik worden genomen na realisatie nieuwe fabriek. Of deze wordt wel in gebruik genomen en de nieuw te realiseren fabriek gaat niet door. We zullen de ontwikkelingen afwachten.

Een groot deel van de Hoornders hebben gevraagd aan de Texelse politiek om het bestemmingsplan te wijzigen wat betreft het schrappen van het recreatief medegebruik aan de noordkant van de oude dorpskern. 10 voor Texel heeft het ingediende verzoek mede ondertekend. De raad heeft hiermee ingestemd zodat het beschermd dorpsgezicht nu echt wordt veiliggesteld.

Wat de uitkomst gaat worden van het Toeristisch Toekomstplan zal ons zeer benieuwen.  10 voor Texel heeft door middel van brieven en berichtgeving in de Texelse Courant al vaak laten weten dat  verdere verstening en uitbreidingen van toeristische slaapplaatsen moet stoppen. En dat er echt een telling moet komen hoeveel slaapplaatsen er in werkelijkheid zijn. Gelukkig komen er steeds meer berichten van andere Texelaars dat er een eind aan de verstening in het buitengebied moet komen. Maar we hebben te maken met een vereniging TOP en een VVV, die zeggen wel dat zij het er mee eens zijn, maar als het puntje bij het paaltje komt dan zijn ze niet meer thuis en roepen dat economische ontwikkelingen niet tegen gehouden moeten worden. Het is ook van de zotte dat de VVV reclame gaat maken voor ons eiland op TV.  Te idioot voor woorden en dan te bedenken dat de VVV gesponsord wordt door TESO, TOP en de gemeente. We hebben inmiddels meerdere keren gezien hoe druk het is op ons eiland en dan alsnog reclame maken? Ambtenaren en het college gaan volgens ons niet meer vrij uit, het lijkt wel of zij iedere uitbreiding omarmen. Gelukkig heeft de raad enkele toeristische ontwikkelingen terug gefloten zoals het verplaatsen van toeristische slaapplaatsen van de Pontweg naar het Mienterglop (onverwachte draai van het college) en de slaapplaatsen van voorheen hotel Tubantia naar een nieuw bungalowparkje nabij De Koog. De Krim is ook terug gefloten, in dit geval wel door het college, want die behoort ook tot de categorie: rupsje nooit genoeg. Bedden van hotel de Zeven Provinciën te Oudeschild te verplaatsen naar bungalowpark ’t Hoogeland als zogenaamd kwaliteitsverbetering van een oude supermarkt. Gewoon afbreken, niks nieuwe bedden.  Het wordt hoog tijd dat er geluisterd gaat worden wat er in de samenleving speelt. Economische belangen hebben altijd voorrang gehad, die tijd is voorbij. Het zal anders moeten, willen we ons eiland leefbaar houden. 

Tegen de bestemmingsplan wijziging Pontweg 160-164, Mienterglop en Oude Dijkje 4, hebben wij een advocaat ingeschakeld om de verplaatsing van een stolp en recreatieve eenheden niet te laten doorgaan. Wij waren niet de enige partij. Weer dreigde er een uniek stukje Texel teloor te gaan voor een bungalowparkje. Onze zienswijze is deels gegrond verklaard. Het college heeft besloten hier niet meer aan mee te werken en de raad heeft het advies van het college overgenomen zodat er geen bouwmogelijkheden komen aan het Mienterglop. Of er een vervolg komt, is ons nog niet bekend.

  Wij hebben vragen gesteld over de verbouw van een schuur en woonhuis aan de Kogerweg 141, tegenover Sarassani. Het gaat om vrijkomende agrarische bebouwing. Er wordt een bedrijf gevestigd met een productieruimte voor het verwerken van aardappels tot Texelse friet. Hierbij wordt een kleine ruimte ingericht (ondergeschikt aan het geheel) waar de producten worden gepresenteerd, de producten geproefd kunnen worden en waar een stukje uitleg en educatie wordt gegeven over de aardappel en het proces. De gemeente heeft ons bevestigd dat er op deze locatie geen horeca is toegestaan en buiten geen terras met stoeltjes enz. zal komen.

 De mesttransporten en opslag aan de Zeshonderd is nog steeds illegaal. Nogmaals nagevraagd bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord te Hoorn. Zij geven het toe en doen er vervolgens niets aan. Dat is voor de gemeente Texel zeggen zij. Het gaat ons te ver om een handhavingsverzoek in te dienen omdat deze dienst alles weet wat er speelt. Dus zijn zij aan zet. De gemeente Texel heeft de bal weer terug gekaatst naar Omgevingsdienst ( 12 maart 2021) met het verzoek om een handhavingszaak in gang te zetten. Tot nu toe is het heel stil.

De contributie is wederom gesteld op 6 euro per persoon voor het jaar 2021. Dit kunt u overboeken naar bovengenoemd Iban nummer.

Het bestuur wenst iedereen een mooie zomer toe en hopelijk blijft de drukte binnen de perken, maar  wij zien dit met enige zorg tegemoet.

Met vriendelijke groeten, het bestuur 10 voor Texel.