Nieuws 48

Vereniging 10 voor Texel
Schilderend 95
1791 BD Den Burg
Tel. 0222 314175
www.10voortexel.nl
                                    

Aan college B en W Texel en Raadsleden gemeente Texel.

Den Burg, 9 juni 2021

Onderwerp: “camping” de DRIEHOEK.

Geacht college en geachte raadsleden,

Vele Texelaars vinden het nog steeds ongeloofwaardig dat het huidige aantal slaapplaatsen onder de 45.000 zit. Elke uitbreiding die er tegenwoordig plaatsvindt wordt met afgrijzen ervaren. We hebben meer dan genoeg van alles, letterlijk en figuurlijk.

Met grote verbazing lezen wij nu in de TC over de uitvoeringsplannen bij voorheen camping De Driehoek door de nieuwe eigenaar Europarcs.

1. Hoe asociaal komt het over dat men een 7 meter brede boomsingel heeft gerooid in het vogelbroedseizoen. In het bestemmingsplan staat  dat er aan de rand van het vakantiepark een boomsingel van 7 meter breed moet staan. Nu doet de huidige eigenaar van het terrein wel heel erg laconiek door te zeggen:” wij plaatsen die wel terug”. Slaat nergens op want het duurt minstens 10 jaar voordat dit echt zichtbaar wordt. Formeel zou het terrein namelijk pas mogen worden ingericht als de boomsingel is geplant.  Er staat nu niets dus zal de gemeente keihard moeten optreden voordat dit chaletpark in gebruik mag worden genomen. Als je dit ongestraft toelaat dan toont dit de zwakte van de gemeente aan.  Er wordt niet voldaan aan de omgevingsvergunning en men kan dit geval zelfs scharen onder een economisch delict. Deze brutaliteit moet hoe dan ook aangepakt worden.

2. Volgens het bestemmingsplan zouden er 33 chalets

 mogen worden geplaatst. Hoe kan het dan zijn dat Europarcs er 37 in de verkoop heeft. Of er zijn grote fouten gemaakt bij de gemeente of is Europarcs zo brutaal en gaat gewoon zijn eigen gang door er 37 te plaatsen. Er moet terdege uitgezocht worden waardoor deze fout is ontstaan.  Alles op alles moet worden gezet om dit boven tafel te krijgen en diegene die voor deze problemen heeft gezorgd zal moeten boeten. Of dit nu Europarcs is of de gemeente, maakt niet uit. Het recht moet zijn beloop krijgen.

3.  Wat is er in vredesnaam gebeurd met de verleende vergunning voor de twintig zomerhuizen die daar gaan verschijnen ?  De aanvraag is beoordeeld op bestemmingplan voorschriften en op basis daarvan is de vergunning verleend. Kleinere zomerhuizen met maximaal 5 slaapplaatsen. En nu blijkt dat er 100 bedden meer zijn uitgedeeld en dat er in elke zomerwoning 5 slaapkamers zijn  met ieder 2  bedden, dus 10. Hoe kan dit nu? Wat is er mis gegaan en wie is hier verantwoordelijk voor? Dit zal ook tot op de bodem moeten worden uitgezocht. De gemeente geeft toch niet zomaar 100 bedden aan Europarcs cadeau?

Iedereen schreeuwt moord en brand op Texel over de verstening in het buitengebied en over het aantal echt aanwezige bedden en dan zijn er hier “zomaar” 100 extra uitgegeven. Hoe ongeloofwaardig komt dit over. En dan roept Europarcs in een reactie: “wij doen niets buiten de toestemming van de gemeente om. Maar waar gehakt wordt vallen spaanders.” Ja, die zijn er zeker gevallen door een zeven meter brede boomsingel om te hakken.

Er zullen nog veel meer spaanders vallen, want ons gevoel zegt dat er iets niet klopt in dit verhaal. Wij willen, nee eisen, dat de onderste steen boven komt, wie er verantwoordelijk is voor deze blamage. En daar waar mogelijk: terugdraaien. Dit is niet te verkopen aan ons eilandbewoners.

Alles moet op tafel komen en wij vragen in eerste instantie aan de raadsleden om zich hiervoor hard te gaan maken. Een WOB verzoek ligt op de loer en zal de volgende stap zijn.

Met belangstelling wachten wij uw reacties af, met vriendelijke groeten

namens het bestuur van 10 voor Texel, M. Stam voorzitter en G. Nieuwland, secretaris.