Nieuws 49 – Beddentelling

Vereniging 10 voor Texel
Schilderend 95
1791 BD Den Burg
Tel. 0222 314175
www.10voortexel.nl                                     

Aan het college van B en W Texel en Raadsleden gemeente Texel.

Den Burg,  17 augustus 2021

Onderwerp: beddentelling

Geacht College en geachte Raadsleden,

Wij maken ons, en dat weet u donders goed, grote zorgen over de toeristische ontwikkelingen op ons eiland. Wij vertegenwoordigen geen enkele belangenorganisatie in deze toeristen industrie, maar zien met lede ogen de ontwikkelingen aan. Vooral nu bij voorheen camping De Driehoek, waar een terrein volgestouwd is met chalets, heel dicht op elkaar, en begrijpen niet dat dit zo mag. En vervolgens komen er op het andere terrein, waar nu chalets staan, een twintig zomerhuisjes. Als de wetgeving niet verandert, zal dit nog vaker voor gaan komen.

Om een echt inzicht te krijgen hoeveel bedden er nu werkelijk aanwezig zijn, zal er toch echt een telling moeten plaatsvinden. Er wordt nu uitgegaan van aannames hoeveel bedden er aanwezig zijn.

Rond 1970 is de normtelling ontstaan en vanaf dat moment hanteert de gemeente 5 slaapplaatsen per recreatief opstal en per zomerbungalow. De recreatieve opstallen hadden in die tijd een oppervlakte van 35 m2 en zijn inmiddels toegestaan tot 70 m2, een verdubbeling. De zomerhuizen waren in die tijd plus minus 55 m2 en mogen sinds enkele jaren vergroot worden tot 100 m2. De normtelling is gehandhaafd gebleven op 5 slaapplaatsen per object. In totaal zijn er volgens de gemeentelijke normtelling zo’n 45.000 slaapplaatsen, hetgeen door zowel 10 voor Texel, als door heel veel Texelaars  zwaar in twijfel wordt getrokken.

Zo’n 50 jaar geleden riep de politie op Texel al: “ Wij zijn met 14 man politie niet op onze taak berekend voor 40.000 toeristen en 11.000 Texelaars.”

In december 1988 schrijft de gemeente Texel aan hotel eigenaren: “Rem op bouwplannen hoteliers wegens nadering 47.000 slaapplaatsen.”

Wij gaan er zonder meer vanuit dat deze gegevens toentertijd klopten. En nu tellen we 45.000 bedden en een beetje, ruim 30 jaar later. Geloofwaardig? Nee, toch?

In maart 2018 lazen wij in de kieswijzer van de Texelse Courant dat er een onderzoek naar het werkelijk aantal toeristische bedden  volledig werd ondersteund door bijna alle politieke partijen. Wonderlijk dat het CDA, eerst wel en nu weer niet, en de PvdA afhaken en het niet zien zitten om te  tellen. Zullen we rekening mee houden bij de volgende raadsverkiezingen.  VVD was altijd al tegen.  Er werd wel eens gemopperd dat zo’n onderzoek misschien wel 50.000 euro zou gaan kosten. Waar is dit bedrag op gebaseerd? Natte vingerwerk?  Wij snappen niet dat de raad zich druk maakt voor zo’n bedrag. Het is toch voor het algemeen belang dat we een vaststaand uitgangspunt moeten hebben om verder te gaan. U geeft wel zonder blikken of blozen 85.000 euro uit voor een onderzoek naar nieuwe ontwikkeling van voorheen de ijsbaan. In onze ogen weggegooid geld, houdt deze groene wei in tact. Bovendien is er door de Texelse bevolking al zo vaak aangegeven dat  er hoog nodig eens een telling moet plaatsvinden naar het werkelijke aantal toeristische bedden. In de laatste TipTexel gaf maar liefst 78% aan dat er een daadwerkelijke telling moet komen. U als Raad kunt dat toch niet zomaar naast u neerleggen.

Dit zegt toch wel iets. Slechts 13% is het oneens  met een telling. De normtelling van 5 slaapplaatsen voor een recreatief opstal en voor een zomerbungalow is volledig achterhaald.

Een horror scenario is voor ons hetgeen de TESO directeur  dit voorjaar heeft geschreven in het journaal voor aandeelhouders: “In 2020 beleefden we, tussen de eerste en tweede coronagolf, de drukste vervoerszomer ooit. Er zijn in augustus een kwart miljoen mensen naar Texel overgezet en ruim 100.000 voertuigeenheden. Op grond daarvan lijkt het aannemelijk dat de vervoersprognose 2040 van DTV zal kunnen uitkomen: oftewel dat het aantal passagiers en voertuigen tussen nu en 2040 met nog ruim 30% kan doorgroeien.  Indien dat werkelijk zal gaan gebeuren zal voor TESO hoogstwaarschijnlijk de noodzaak ontstaan om na 2030 opnieuw een grotere boot in de vaart te brengen. En dan valt ook te verwachten dat op het eiland negatieve effecten van een verdere groei van het toerisme in toenemende mate gevoeld zullen gaan worden.”

Onbegrijpelijk dat nooit iemand op deze berichtgeving heeft gereageerd. Je mag er toch niet aan denken dat dit werkelijk zo zal worden en wij moeten toegeven dat de vervoersprognoses van de TESO tot nu toe behoorlijk goed uitkomen.  Deze zomer van 2021 zal ook wel weer toeslaan.

Dit moet toch voor zowel het college van B en W als de Raadsleden een nachtmerrie zijn. 

Gelukkig zijn er enkele stapjes gezet om verstening in het buitengebied tegen te gaan mede op aandringen van de raad ( niet het college) en zodoende ook uitbreiding van slaapplaatsen is voorkomen en dan noemen wij: het niet doorgaan van verplaatsen slaapplaatsen van de Pontweg naar het Mienterglop en het verplaatsen van de bedden van voorheen hotel Tubantia naar De Koog.  Het college heeft een principeverzoek van de Krim om een deel van de bedden van hotel De Zeven Provinciën te verplaatsen naar bungalowpark ‘t-Hoogeland afgewezen; is ook een goede zaak geweest. Zou heel onterecht zijn geweest.

Volgens tellingen bij de gemeente zijn er nog zo’n 900 slapende slaapplaatsen, die nog gebruikt kunnen gaan worden. Verplaatsen naar elders is inmiddels min of meer uit den boze. Een eerste stap  die je kunt maken, is om deze bedden af te voeren.  De gemeente moet deze bedden tegen een redelijke prijs opkopen en dan afvoeren. Als dit niet gebeurt dan blijven we almaar doorgaan met welles nietes spelletjes van ondernemers die deze bedden alsnog willen benutten. Afvoeren is het enige middel om van dit soort discussies af te komen. Natuurlijk kost dat een paar centen, maar voorlopig zijn er geen megaprojecten meer en zo wel: dan moeten die opschuiven. U als Raad en College zullen stappen moeten ondernemen om ons eiland leefbaar te houden. Dit is er één van volgens ons. Doet u dit niet dan is het volgende spreekwoord op u van toepassing: “zachte heelmeesters maken stinkende wonden”. Er moet een eerste stap worden gemaakt, zo langer door etteren heeft geen enkele zin.

Raadsleden zullen met elkaar, desnoods zonder VVD, toch eensgezind tot de conclusie moeten komen dat een telling van alle aanwezige bedden een must is. Dat was u wel in maart 2018, ook CDA en PvdA.

Met vriendelijke groeten, het bestuur van 10 voor Texel.