nieuws 11 – Isola Bella

Het college van B&W heeft besloten om de bouwvergunning en vrijstelling voor hoeve
Isola Bella aan de Rozendijk in te trekken.

Dit gebeurt na bezwaren van 10 voor Texel, die gehoor vonden bij de bezwaarschriften-
commissie, die het college weer adviseert.

10 voor Texel hekelt de ongebreidelde groei van het fenomeen ‘logies & ontbijt’.
Isola Bella is daarvan een sprekend voorbeeld, aldus de vereniging: met 9 kamers en
18 bedden zou het meer op een hotel lijken.

De bewoners van de voormalige boerderij kregen vorig jaar zomer toestemming het
gebouw op te splitsen in twee woningen. Dat was conform de gemeentelijke
regeling voor ‘vrijkomende agrarische bebouwing’. Formeel mag iedere Texelaar in zijn
woning, zonder vergunning of vrijstelling, vijf bedden voor logies met ontbijt exploiteren.
“Maar de woonfunctie, die leidend moet zijn, raakt met 18 bedden bij Isola Bella on-
dergesneeuwd”, zegt wethouder Huisman.

Het huidige college van B&W honoreert daarmee de bezwaren van 10 voor Texel. Dat was met het vorige college – dat de bouwvergunning en vrijstelling in augustus 2009 verleende – wel anders.

Dat weigerde 10 voor Texel als belanghebbende te erkennen. De rechter floot B&W terug,
waartegen zij in hoger beroep gingen. Het nieuwe college erkent 10 voor Texel wél en heeft het hoger beroep ingetrokken. Geheel in lijn daarmee luistert het huidige college wel naar het bezwaar van 10 voor Texel tegen de vergunning voor Isola Bella.

Sterker nog: B&W verklaren het bezwaar gegrond en trekken de vergunning weer in. Isola Bella kan daartegen in beroep gaan.