nieuws 03 – Windmolens op Texel 1

Betreft: die ellendige windmolens

Geacht bestuur van 10 voor Texel,

Verleden week was de z.g. Dorperronde met de gemeenteraad in De Cocksdorp.
Deze dorperrondes zijn weinig boeiend. Los liggende stoeptegels, zitbankje hier,
bankje daar en een lantaarnpaal die niet voor paal wil staan. Toch één
interessant onderwerp namelijk; windmolens in Eierland. Wethouder Kikkert kon of
wilde er niet veel over vertellen. Hij maakte de opmerking; “ Er wordt gezocht
naar een locatie voor windmolens.” De aanwezigen reageerden lauw. Een man
reageerde, “ik steek elke dag een kaarsje op, opdat die rotmolens niet mogen
komen”.

Burgemeester Giskes vertelde in haar korte inleiding van de vergadering, dat de
vakantiegangers het “Energie neutraal en zelfvoorzieningsplan” van het eiland,
wel leuk zouden vinden en dat het mogelijkerwijs meer toerisme en banen zou
opleveren. Bij de rondvraag heb ik de burgemeester verteld, dit een onzinnige opmerking te vinden en dat vakantiegangers Texel waarderen voor rust en ruimte zonder windmolens. Vakantiegangers hebben schijt aan zelfredzaamheid. Als de douche en de TV het maar doen, plus mooi strandweer, dan is alles o.k.. Vermoedelijk is Giskes gehersenspoeld door de energielobby.

Texel wordt heel zachtjes aan de windmolens ingerommeld. De bevolking heeft het niet door. Zo komt er geen protest of tegenwerking. Een beetje creatief gemeentebestuur zou
met dezelfde structuurvisie “Texel op koers”, kunnen besluiten; “Geen windmolens
op Texel”.

Helaas B&W vinden plaatsing onafwendbaar. Oorzaak is ook een eenzijdige drammerige
voorlichting in het streven naar duurzaamheid. De hele heisa zou niet nodig zijn
als Nederland nog drie kernenergie centrales erbij zou plaatsen. Nu worden
plaatselijke leveranciers een worst voorgehouden, van extra werk en leveranties.
Dat kan nog wel eens goed tegenvallen. Inmiddels staan er dan wel molens in de
polder.

Toevallig
was er een uitgebreid artikel in Elsevier over “Het verdriet van Urk”.
Onderwerp: molens zijn veel te duur naargelang zij energie opwekken en het lost
nagenoeg niets op.

Dat heb ik
als protest als bijlage naar B&W, de Gemeenteraad en aan de Politieke
partijen gemaild. Ook één naar dhr. Veenbaas, CDA, want die wil wel molens op
het industrie terrein van Oudeschild. Mevrouw Merkelbach, CDA, wil een molen op
haar erf ! De arme ziel. Niet op het CDA stemmen aub.

Vanmiddag kreeg ik
bezoek van Corrie Stiehl, steunraad Texels Belang. Zij was ook aanwezig bij de
dorperronde. Zij gaf mij het programma van de commissie Middelen, die een
vergadering houdt op

4 februari 2010, om 20.00 uur in het gemeentehuis. In dat
programma staat o.a. het onderwerp: Energie voor Texel. Op bdz.22 wordt vermeld
dat de provincie, ga zitten en hou je vast, € 5.000 000,- vijf miljoen,
reserveert voor dit doel, op voorwaarde dat er concrete en uitgewerkte plannen
liggen. Omkoperij.

De lieden van Holding Texel Energie, likken de bek reeds af. Daar komt dus de haast
vandaan.

Gaat er nog iemand heen van tien voor Texel, naar die
vergadering van commissie Middelen? Het zou heel goed zijn als daar ook
kritische geluiden worden gehoord. En moet het volk niet worden ingelicht via de
krant of moet er misschien een “Platform tegen windmolens”, worden opgericht.

De
gemeenteraadsverkiezingen zijn ook belangrijk. Geef een stemadvies. Welke
partijen zijn tegen hoge windmolens. Wat is hoog. Over de hoogte zijn nog geen
uitspraken gedaan.

Het zijn wat losse ideeën maar voor dat de inwoners
iets beseffen, staan er zo vijf molens van 80 of 100 meter. En na een jaar nog
eens vijf. Zo gaat dat op Texel.
Als ik wat kan en/of moet doen, laat mij het
even weten.

Wim van Reenen