nieuws

Onderwerp: Verkiezingen 2022
| Plaats: Den Burg | Datum 8-2-2022 |
| Eigenaar: 10 voor Texel|
In maart a.s. zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Zeven partijen zullen een gooi doen naar de “macht” . De verkiezingsprogramma’s zullen binnenkort wel naar buiten komen met allerlei mooie beloften, die (lees meer)

Onderwerp: Reactie gemeente Texel op uitgangspunten Toeristisch Toekomstplan Texel
| Plaats: Den Burg | Datum 26-01-2022 |
| Eigenaar: Gemeente Texel|
Wij danken u voor uw mail van 10 december 2021. Hieronder vindt u onze reactie.
U vraagt in uw mail of de uitgangspunten uit het Toeristisch Toekomstplan Texel leidend zijn bij verdere toeristisch recreatieve ontwikkelingen. Hieronder een nadere toelichting.
Het beheer- en exploitatieplan waaraan u in uw schrijven refereert is een
(lees meer: 20220126 10vTxl gemeente)

Onderwerp: Bedden op de asfaltcentrale
| Plaats: Den Burg | Datum 19-12-2021 |
| Eigenaar: 10 voor Texel|
Menig eilandbewoner is stomverbaasd bij het lezen, dat er een mogelijkheid is om 50 bedden te realiseren op de plek waar nu nog de asfaltcentrale staat in Oudeschild. De inkt van het Toeristisch Toekomstplan Texel is nog niet eens helemaal droog of er wordt (lees meer)

Onderwerp: Beddentelling
| Plaats: Den Burg | Datum 17-08-2021 |
| Eigenaar: 10 voor Texel|
Brief gemeente: Onderwerp: Beddentelling. Wij maken ons, en dat weet u donders goed, grote zorgen over de toeristische ontwikkelingen op ons eiland. Wij vertegenwoordigen geen enkele belangenorganisatie  (lees meer)

Onderwerp: Camping De Driehoek
| Plaats: Den Burg | Datum 09-06-2021 |
| Eigenaar: 10 voor Texel|
Brief gemeente: Onderwerp: Camping De Driehoek. Vele Texelaars vinden het nog steeds ongeloofwaardig dat het huidige aantal slaapplaatsen onder de 45.000 zit. Elke uitbreiding  
(lees meer)

Onderwerp: Meibrief
| Plaats: Den Burg | Datum 15-05-2021 |
| Eigenaar: 10 voor Texel|
Nieuwsbrief Mei 2021 (lees meer)

Onderwerp: Toeristisch e ontwikkelingen
| Plaats: Den Burg | Datum 02-02-2021 |
| Eigenaar: 10 voor Texel|
Brief gemeente: Onderwerp: Toeristische ontwikkelingen/Toeristische visie
(lees meer)

Onderwerp: Persbericht
| Plaats: Den Burg | Datum 29-08-2020 |
| Eigenaar: diverse| ook namens: 10 voor Texel|
Persbericht:
Oproep aan gemeenteraad: geen zoekgebieden voor windturbines op Texel (lees meer)

Onderwerp: Schrijven naar Burgermeester en Wethouders – trek aan de bel
| Plaats: Den Burg | Datum 13-07-2020 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel|
Artikel (lees meer)

Onderwerp: Nieuwsbrief 2020
| Plaats: Den Burg | Datum 25-06-2020 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel|
Artikel (lees meer)

Onderwerp: Artikel voor de Texelse Courant 2020
| Plaats: Den Burg | Datum 21-01-2020 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel|
Artikel (lees meer)

Onderwerp: Meibrief 2019
| Plaats: Den Burg | Datum 15-06-2019 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel|
Nieuwsbrief Mei 2019 (lees meer)

Onderwerp: Watercrassula
| Plaats: Den Burg | Datum 13-05-2019 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel|
Strandpaviljoens mogen groter worden en terrassen worden groter en groter en daarna almaar klagen dat er niet genoeg personeel is te krijgen. Geen wonder, dat is toch een logisch gevolg. Hoe lang kan dit nog zo doorgaan? Het is net als de watercrassula op Texel, een … (lees meer)

Onderwerp: 30 km zone
| Plaats: Den Burg | Datum 19-04-2019 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel|
De brancheorganisatie van de auto- en fietsindustrie Rai Vereniging, wil dat 30km/u de … (lees meer)

Onderwerp: Parkeergarage
| Plaats: Den Burg | Datum 18-04-2019 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel|
Hoeveel jaren wordt er al nagedacht over de parkeerproblemen in Den Burg?  Al jaren, en oplossingen, ho maar. Het parkeerprobleem… (lees meer)

Onderwerp: “Verstopte vergunningsaanvraag Yurt Hogeberg ongeldig”
| Plaats: Den Burg | Datum 29-03-2019 |
| Eigenaar: Gerard Timmermans | namens: Texelse Courant|
Een vergunningaanvraag die “verstopt” is in een brief, bezwaar of ander schrijven mag … (lees meer)

Onderwerp: Vraag en antwoord gemeente oktober 2018
| Plaats: Den Burg | Datum 2-10-2018 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel |
Vraag en antwoord van gemeente op: bedden, parkeren enz … (lees meer)

Onderwerp: Volkskrant augustus 2018
| Plaats: Den Burg | Datum 29-08-2018 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel |
In het bestand is een uitgebreid artikel in de Volkskracht over Texel te vinden ….(lees meer)

Onderwerp: Nieuwsbrief mei 2018
| Plaats: Den Burg | Datum 31-05-2018 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel |
Afgelopen 25 maart 2018 bestond de vereniging 10 voor Texel ….(lees meer)

Onderwerp: Gouden Boltje
| Plaats: Den Burg | Datum: 12-12-2017 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel |
Onderwerp: Zo werd Texel altijd beschreven, maar tijden veranderen en we kunnen nu eigenlijk beter spreken van Economisch ….(lees meer)

Onderwerp: Wet openbaarheid Besturen
| Plaats: Den Burg | Datum: 20-11-2017 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel |
Onderwerp: Wij willen gebruik maken van de WOB voor enkele voor ons dringende vraagstukken……..(lees meer)

Onderwerp: Hutje van Bezinning
| Plaats: Den Burg | Datum: 1-06-2017 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel |
Onderwerp: Moet nu het laatste stukje ongerept strand de Hors er ook al aan geloven? Het enige fantastische stukje ….(lees meer)

Onderwerp: Nieuwsbrief mei 2017
| Plaats: Den Burg | Datum: 31-05-2017 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel |
Onderwerp: aan leden en donateurs 10 voor Texel ….(lees meer)

Onderwerp: Schorrenweg 11
| Plaats: Den Burg | Datum: 06-02-2017 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel |
Onderwerp: medewerking verlenen door het college voor bestemmingswijziging Schorrenweg….(lees meer)

Onderwerp: Redactioneel stuk NRC
| Plaats: Den Burg | Datum: 05-10-2016 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel |
In het NRC van 16 augustus 2016 valt te lezen dat het acht maanden hoogseizoen op …(lees meer)

Onderwerp: Slaapplaatsen 2016
| Plaats: Den Burg | Datum: 23-06-2016 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel |
Zeer recent lazen wij in de Texelse Courant in de rubriek “uit het archief van de Texelse Courant” een stukje van de gemeente Texel over het aantal slaapplaatsen  25 jaar geleden”. Wij citeren: “ Bij recente tellingen is gebleken dat het aantal slaapplaatsen op het ogenblik ……….(lees meer)

Onderwerp: Nieuwsbrief mei 2016
| Plaats: Den Burg | Datum: 31-05-2016 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel |
Van harte gefeliciteerd met ……….( lees meer )

Onderwerp: Bestemmingsplan buitengebied
| Plaats: Den Burg | Datum: 28 april 2016 |
| Eigenaar: bestuur| namens: 10 voor Texel |
10 Voor Texel is zeer verbolgen over het feit dat er bij het Skillepaadje/Schilderweg een yurt is verschenen voor verhuur aan toeristen. Wij weten nog dat er vorig jaar vergunning is verleend voor het tijdelijk plaatsen van een yurt in verband met ……. (lees meer)

Onderwerp: Teloorgang| Plaats: Den Burg | Datum: februari 2016 |
| Eigenaar: bestuur |  namens: 10 voor Texel|
De teloorgang van ons eiland gaat met rasse schreden verder. Het aantal slaapplaatsen groeit als kool en het landschap versteend steeds meer.  Het “unieke” van Texel holt achteruit. Volgens ons is er geen houden meer aan, en heeft de gemeente deze teloorgang niet meer in de hand. Het is een aantal jaren al ingezet toen de gemeenteraad er voor heeft gekozen om het aantal bedden voor logies ….. (lees meer)

Onderwerp: Nota recreatie en toerisme| Plaats: Den Burg | Datum: juni 2015 |
| Eigenaar: Menno Stam|  namens: 10 voor Texel|
Wij zijn van mening dat de drukte op Texel gestaag steeds verder toeneemt. Of dit een goede ontwikkeling is, betwijfelen wij. De regie voor wat betreft dit soort nota’s moet in handen blijven bij de gemeenteraad van Texel. Steeds meer krijgen wij de indruk dat TOP onder leiding van de heer Gregoire alle mogelijkheden willen benutten om meer mensen naar Texel te halen. Het moet natuurlijk wel leefbaar….. (lees meer)

Onderwerp: Nieuwsbrief| Plaats: Den Burg | Datum: mei 2015 |
| Eigenaar: Menno Stam|  namens: 10 voor Texel|
Dit jaar zijn wij benieuwd wat de gemeente Texel gaat doen naar aanleiding van diverse uitspraken van de Raad van State. De Raad van State heeft in haar uitspraak over het bestemmingsplan Buitengebied Texel duidelijk te kennen gegeven  aan de gemeente Texel, dat de mestzak/mesthandel  niet thuishoort…… (lees meer)

Onderwerp: Handhavingsverzoek | Plaats: Den Burg | Datum: mei 2015 |
| Eigenaar: Menno Stam|  namens: 10 voor Texel|
15 April 2015 heeft de Raad van State beide verenigingen in het gelijk gesteld dat de niet grondgebonden activiteiten waaronder een mesthandel met mestzak volgens artikel 28 , vijfde lid, van de PRVS verboden is.  De Afdeling heeft in een eerdere uitspraak van 4 januari 2012, nr. 201100570/1/R1  hetzelfde oordeel…… (lees meer)

Onderwerp: Nieuwsbrief| Plaats: Den Burg | Datum: januari 2015 |
| Eigenaar: Mevr. R. Wielinga| ingezonden brief |
Wat de OV-chipkaart betreft. Een maand geleden werd ik opgebeld door een dame van het vasteland, die de mening van de Texelaars wilde polsen. Ze overviel mij, maar ik heb gezegd, dat ik ook bij Nederland hoor en het vreemd vond, dat ik hier mijn OV chipkaart niet meer kon gebruiken. Ook heb ik me nu bedacht, dat….. (lees meer)

Onderwerp: Nieuwsbrief| Plaats: Den Burg | Datum: mei 2014 |
| Eigenaar: Menno Stam| namens: 10 voor Texel |
De jaarlijkse meibrief is dit jaar iets later dan gepland zoals u ziet. Een jaar is zomaar om, wat stelt het voor. Even diep ademhalen en het is alweer juli. Afgelopen jaar hebben we verschillende rechtszaken gehad, waarvan de uitspraken telkens met uitstel uiteindelijk op tafel kwamen. De rechtbank Alkmaar: (lees meer)

Onderwerp: Bestemmingsplan| Plaats: Den Burg | Datum: mei 2013 |
| Eigenaar: Menno Stam| namens: 10 voor Texel |
Afgelopen jaar was een zeer roerig jaar. Neem nu alleen maar eens al het gedoe rond het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Texel. Er is wat af vergaderd en gesproken en is volgens ons nog niet helemaal rond. Wat ons opgevallen is, is dat er zoveel mensen zijn die allemaal maar met één belang bezig zijn, nl.: (lees meer)

Onderwerp: Mooi Texel
| Plaats: Den Burg | Datum: augustus 2012 |
| Eigenaar: Menno Stam| namens: 10 voor Texel |
10 voor Texel gaat er zonder meer vanuit dat de werkgroep “Mooi Texel” evenals 10 voor Texel met de beste bedoelingen bezig is om Texel zo mooi mogelijk te houden en niet te laten verpauperen. Texel is in het hoogseizoen vol en ook wij gaan er van uit dat 45.000 (lees meer)

Onderwerp: Slaapstrandhuisjes
| Plaats: Den Burg | Datum: juni 2012 |
| Eigenaar: Menno Stam| namens: 10 voor Texel |
Texel is en moet zich blijven onderscheiden van de rest van Nederland wil het zich niet uit de markt prijzen. We moeten uniek blijven, maar dan zullen we toch enkele al te enthousiaste (lees meer)

Onderwerp: nieuwsbrief mei 2012
| Plaats: Den Burg | Datum: mei 2012 |
| Eigenaar: Menno Stam| namens: 10 voor Texel |
Vorig jaar berichtten wij u dat een dubbeldeks strandpaviljoen bij Paal 17 een doorn in ons oog was. Maar…. bij nader inzien, nu alles klaar is, constateren wij dat het paviljoen heel mooi is geworden en dat de toegestane hoogte van (lees meer)

Onderwerp: Isolabella update: Handhaving
| Plaats: Den Burg | Datum: april 2012 |
| Eigenaar: Menno Stam| namens: 10 voor Texel |
25 April 2012 heeft de Raad van State uitspraak gedaan onder nummer 201108610/1/A1.
Het bezwaarschrift dat door de Vereniging 10 voor Texel is  ingediend,  heeft de rechtbank in hetgeen de bezwaarmakers van Isola Bella hebben aangevoerd, terecht geen grond gevonden voor het oordeel dat onbevoegd bezwaar is gemaakt namens de vereniging.

De gemeente Texel is nu aan zet en zal handhavend op moeten treden …..

Onderwerp: De zeshonderd: Vergunning
| Plaats: Den Burg | Datum: maart 2012 |
| Eigenaar: Menno Stam| namens: 10 voor Texel |
18 November 2011 heeft er een geding plaatsgevonden
bij de Raad van State tussen 10 voor Texel en de gemeente Texel over een al
jaren durend conflict  over mesthandel en een mestzak van 2.450 m3
op het perceel De …..
(lees meer)

Onderwerp: Isola Bella update: Handhaving
| Plaats: Den Burg | Datum: februari 2012 |
| Eigenaar: Menno Stam| namens: 10 voor Texel |
28 Augustus 2011 heeft 10 voor Texel de gemeente Texel verzocht om handhavend op te treden tegen strijdigheden met de wet-en regelgeving op het perceel aan de Rozendijk 16/16A, Isola Bella. 15 December 2011 heeft de gemeente ons…..
(lees meer)

Onderwerp: Burgemeester: “Nog bedden in de pot”
| Plaats: Den Burg | Datum: januari 2012 |
| Eigenaar: Menno Stam| namens: 10 voor Texel |
20120123 burgemeester bedden in de pot

Onderwerp: Brief december 2011
| Plaats: Den Burg | Datum: december 2011 |
| Eigenaar: Menno Stam| namens: 10 voor Texel |
20111209 verpesten

Onderwerp: Nieuwsbrief mei 2011
| Plaats: Den Burg | Datum: mei 2011 |
| Eigenaar: Menno Stam| namens: 10 voor Texel |
nieuwsbrief MEI 2011

Onderwerp: ’t Gouden Boltje
| Plaats: Den Burg | Datum: 14 maart 2011 |
| Eigenaar: Menno Stam| namens: 10 voor Texel |
’t Gouwe Boltje ? Zo wordt ons mooie eiland toch genoemd en hoe lang zal dit nog duren? Steeds wordt er geroepen dat we voorzichtig met ons open landschap moeten zijn…
(lees meer)

Onderwerp: Isola Bella
| Plaats: Den Burg | Datum: 2 juli 2010 |
| Eigenaar: Bart Bosch | namens:Texel Plaza |
Het college van B&W heeft besloten om de bouwvergunning en vrijstelling voor hoeve
Isola Bella aan de Rozendijk in te trekken. Dit gebeurt na bezwaren van ………
( lees meer)

Onderwerp: Bestemmingsplan buitengebied
| Plaats: Den Burg | Datum: 14 juni 2010 |
| Eigenaar: Menno Stam| namens: 10 voor Texel |
Betreft: Vergadering commissie grondgebied 14 juni 2010.
Geachte commissieleden, eerst wil ik namens het bestuur van 10 voor Texel het college van B en W  bedanken voor  het vertrouwen dat zij  in 10 voor Texel heeft gesteld, met als gevolg dat het college de hoger beroep procedures bij de Raad van State heeft ……..
(lees meer)

Onderwerp: Windmolens op Texel
| Plaats: Den Burg | Datum:  26 april 2010 |
| Eigenaar: Bernard Spaans| namens: Landschapszorg Texel / Vogelwerkgroep Texel |
Betreft: Vergadering van de commissie Raadsbreed op 26 april 2010.
Geachte commissieleden,  Het is al zo vaak gezegd maar de grote troef
van Texel is natuurlijk ons mooie eiland met het open weidse landschap van
polders, duinen, wad en zee waar mensen van het vasteland rust en weidsheid……..
(lees meer)

Onderwerp: Gemeente in Hoger beroep inzake Isolabella
| Plaats: Den Burg | Datum: 26 april  2010 |
| Eigenaar: Menno Stam | namens: 10 voor Texel |
Betreft: Vergadering van de commissie Raadsbreed op 26 april 2010.
Geachte commissieleden, zoals u heeft kunnen lezen in de plaatselijke media heeft de rechtbank Alkmaar 10 voor Texel, voor de tweede keer, in het gelijk gesteld voor wat betreft of onze vereniging belanghebbende is in de zaak over de 9 tweepersoons ……..
(lees meer)

Onderwerp: Bestemmingsplan buitengebied 2
| Plaats: Oosterend | Datum: 18 februari 2010 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel |
Betreft: Vergadering Commissie Grondgebied 18 februari 2010
Dit concept bestemmingsplan buitengebied is levensgevaarlijk. Het kent namelijk zoveel mazen dat overal een uitwijkmogelijkheid voor gaat bestaan of wel gemaakt kan gaan
worden. Of het nu gaat om de uitbreiding van recreatiebungalows van de Verrassing in Oosterend, of om de bio industrie in het postcodegebied van Oosterend of de genomen projectbesluiten  bijvoorbeeld over Oosterend: Met dit concept bestemmingsplan gaat Texel haar grip …….. (lees meer)

Onderwerp: Bestemmingsplan buitengebied 1
| Plaats: Den Burg | Datum: 18 februari 2010 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel |
Betreft: Vergadering Commissie Grondgebied 18 februari 2010
Geachte commissieleden, Hierbij plaatsen wij enkele kanttekeningen over dit concept bestemmingsplan Buitengebied. Jammer, dat er in de  gebieden Binnenduinrand en Oude Land bouwvlakken van 1 ha zijn ingetekend, waarvoor  een ontheffingsmogelijkheid naar 2 ha. is opgenomen. Tevens is er een …………..
(lees meer)

Onderwerp: Commissie Grondgebied verstrekken informatie 10 Voor Texel
| Plaats: Den Burg | Datum: 1 februari 2010 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel |
Geachte commissieleden, Eerst wil het bestuur van 10 voor Texel haar complimenten uiten  aan de commissie Bezwaarschriften n.a.v. het verslag dat zij uitgebracht heeft over de hoorzitting van 25 november 2009 betreffende de verleende bouwvergunning van het gedeeltelijk veranderen van een woonhuis aan de Rozendijk 16. 10 Voor Texel heeft……..
(lees meer)

Onderwerp: Windmolens op Texel
| Plaats: De Cocksdorp | Datum: 30 januari 2010 |
| Eigenaar: Wim van Reenen | namens: Wim van Reenen |
Verleden week was de z.g. Dorperronde met de gemeenteraad in De Cocksdorp. Deze dorperrondes zijn weinig boeiend. Los liggende stoeptegels, zitbankje hier, bankje daar en een lantaarnpaal die niet voor paal wil staan. Toch één interessant onderwerp…………..
(lees meer)

Onderwerp: Persbericht uitleg vereniging 10 voor Texel
| Plaats: Den Burg | Datum: 17 januari 2010 |
| Eigenaar: bestuur | namens: 10 voor Texel |
Persbericht 10 voor Texel. Het bestuur van de vereniging 10 voor Texel voelt zich geroepen om nog eens tekst en uitleg te geven waar de vereniging voor staat, omdat hierover op Texel hier en daar misverstand over is  ontstaan. Voor onze doelstelling die in………..
(lees meer)

Onderwerp: Pleidooi behoud en herstel karakteristiek open Texels landschap
| Plaats:Den Burg | Datum: december 2009 |
| Eigenaar: Harry de Graaf | namens Harry de Graaf |
Aan de gemeenteraad van Texel. De aantrekkelijkheid van het buitengebied van Texel berust voor een belangrijk deel op een afwisseling van overwegend fraaie, sterk verschillende landschappen op een betrekkelijk kleine oppervlakte. Dit buitengebied is in hoofdzaak te onderscheiden in natuurlandschap dat voornamelijk …………..
(lees meer)