Nieuws 19 – Nieuwsbrief mei 2014

Beste leden,

De jaarlijkse meibrief is dit jaar iets later dan gepland zoals u ziet. Een jaar is zomaar om, wat stelt het voor. Even diep ademhalen en het is alweer juli. Afgelopen jaar hebben we verschillende rechtszaken gehad, waarvan de uitspraken telkens met uitstel uiteindelijk op tafel kwamen. De rechtbank Alkmaar is voor een paar zaken niet erg 10 voor Texel gezind geweest en dit gaat toch ten koste van de kernwaarden van ons eiland. Het wordt er niet fraaier op, helaas.

De mestzak nabij De Zeshonderd

Vanaf 2006 loopt deze zaak al en in samenwerking met Landschapszorg Texel zijn we bijna in alle rechtszaken, zowel in Alkmaar als in Den Haag bij de raad van State in het gelijk gesteld en is de gemeente Texel veroordeeld ons de gemaakte kosten te vergoeden. Maar…… de gemeente Texel treedt verder niet op en verschuilt zich steeds achter uitspraken als: “ er komt een nieuw bestemmingsplan Buitengebied Texel en dan legaliseren we de mesthandel.” Volgens art. 28 van de provinciale Verordening is de mestzak/handel niet toegestaan in dit gebied en de Raad van State is die mening ook toegedaan. De gemeente bestrijdt dit en vroeg de Provincie om art. 28 zodanig aan te passen zodat de mestzak/handel wel kan worden toegelaten. De provincie antwoordt dat dit niet zomaar kan en geeft de gemeente andere aanwijzingen om toe te passen.

21 Mei 2014 heeft 10 voor Texel bij de Raad van State aangevochten dat de gemeente Texel niet handhavend optreedt tegen deze illegale situatie. En wat bleek….. een paar dagen voor deze zitting kwamen we er achter dat art. 28 door de provincie afgevoerd is en deels ondergebracht is in art. 26.

Wij waren niet op de hoogte gebracht en bij de gemeente wist men ook van niets. Zo werkt het dus bij de overheid en zie dan nog maar eens gelijk te krijgen. Er komt nog een vervolg via bezwaren die we ingediend hebben bij de Raad van State over het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.

 

Doolhof 9

10 voor Texel heeft samen met Landschapszorg Texel en enkele andere sympathisanten voor het Hogeberg gebied, alles uit de kast gehaald om dit enorme landhuis dat hier verschijnt tegen te houden. Het staat in geen enkele verhouding tot de kernwaarden die voor het Hogeberg gebied gelden. Er zijn mensen in het Hogeberg gebied die niets mogen en er zijn anderen die alles mogen, zoals de ex- wethouder van het CDA nu doet. Onbegrijpelijk!!! Rechtbank Alkmaar maakt zich niet druk over bouwhoogte die te hoog is en/of er ver buiten het bouwblok wordt gebouwd. Komt tot twee keer toe met een tussenuitspraak waar we niet op kunnen reageren en vervolgens is het huis bijna klaar.

 

Klimbos nabij De Koog-De Nederlanden

ook hier hebben wij samen met Landschapszorg Texel en een aantal omwonenden van De Koog getracht dit klimbos in het duin/bosgebied tegen te houden. Alle omwonenden, op één na, zijn niet ontvankelijk verklaard. Vervolgens zijn onze aangevoerde bezwaren niet zwaar genoeg bevonden om dit klimbos tegen te houden. Heel jammer, weer een stukje mooi bosgebied wordt opgeofferd aan toeristische commerciële doeleinden.

 

Welkoop-AH Waalderstraat

U heeft allemaal inmiddels kunnen lezen dat het plan Welkoop-AH zoals dat nu gepland is niet doorgaat. Mede door de vasthoudendheid van 10 voor Texel, omwonenden en garage Grisnigt gaat dit veel te grote en vooral te hoge gebouw niet door. Wij denken dat de lobby van de winkeliers van Den Burg de doorslag heeft gegeven dat een deel van de politiek een ommezwaai heeft gemaakt. Ons inziens volkomen terecht.

 

Tenslotte wensen wij iedereen een prachtige zomer toe en hopen dat u allemaal onze vereniging wilt blijven ondersteunen met uw jaarlijkse bijdrage van 6 euro per persoon per jaar. Ons Iban nummer staat rechtsboven in de brief.

Het bestuur van 10 voor Texel.