Nieuws 30 – Nieuwsbrief mei 2017

NIEUWSBRIEF MEI 2017, Den Burg, 31 mei 2017
aan leden en donateurs 10 voor Texel

Beste leden/donateurs,

Wanneer je op wat voor manier dan ook eens een conflict of onenigheid hebt met de gemeente Texel, dan moet je niet geloven dat dit zomaar opgelost kan worden. We zitten nu in mei 2017 en vorig jaar in mei 2016 werd er al volop gediscussieerd met de gemeente over de ontwikkelingen langs het Skillepaadje over o.a. de Yurt. Mocht deze nu wel of niet worden geplaatst? We weten het niet en vergeleken met vorig jaar is er niets veranderd, de Yurt staat er weer en alleen de reclameborden langs de weg zijn verwijderd. De winkel is er nog steeds zonder dat er detailhandel mag plaats vinden. De rechter heeft zich er al een keer over gebogen en heeft de gemeente in het ongelijk gesteld. Wij hebben de zitting met de Bezwaarschriftencommissie gevolgd en ook hier kwam er geen duidelijkheid naar voren. 10 Voor Texel heeft naar aanleiding van dit gedoe vragen gesteld aan het college van B en W, maar een antwoord moet nog komen.

Over de affaire met de mestzak/mesthandel aan De Zeshonderd kunnen we kort zijn: we hebben het pijnhoofdstuk afgesloten. Dit voorjaar kwam de Bezwaarschriftencommissie na ruim een halfjaar met een uitspraak over het wel of niet handhaven over de mestzak/handel. De commissie stelde ons in het gelijk en vervolgens legt het college van B en W deze uitspraak naast zich neer. De uitspraak van de commissie is geen bindende uitspraak dus kan het college er mee doen wat zij wil.  Het komt het college ( zeg maar gerust ambtenaren) helemaal niet uit om handhavend te gaan optreden. Dit bedrijf moet daar blijven zitten, al is het een transportbedrijf geworden, maakt niets uit. Volgens een uitspraak van de Raad van State moest er nog een aanpassing gedaan worden aan het bestemmingsplan Buitengebied voor dit bedrijf. Het college van B en W was niet van plan hun standpunt te wijzigen om dit bedrijf naar elders te laten verhuizen en de gemeenteraad is hierin meegegaan.  Na overleg met onze advocaat, konden we wel weer bezwaar gaan indienen, met het gevolg dat we weer misschien jaren bezig zijn  met aan een dood paard te trekken. Een zinloze missie en zo laat het gemeentebestuur 10 voor Texel in haar hemd staan.

Met enige zorg zien wij toch de ontwikkelingen aan op Texel, de drukte die verder toeneemt, de explosie aan evenementen, de vraag naar meer accommodatie, omzetting kampeerplaatsen in huisjes, de handel die ontstaat in bedden enz. De trein dendert voort en lijkt niet te stoppen.

Plannen en ideeën zijn er in overvloed, maar of dit ons eiland allemaal ten goede gaat komen, moet je maar afwachten. Het huisje van bezinning op de Hors gaat gelukkig niet door, het is bijna het enige stukje Texel zonder bebouwing en wij vinden dat dit zo moet blijven en het blijkt overduidelijk dat wij niet de enigen zijn die er zo over denken.

Eind februari hebben wij de gemeente gevraagd om een overzicht te verstrekken van het aantal slaapplaatsen dat nu is uitgegeven volgens hun normtelling in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het ligt nogal gevoelig zeker, want de gemeente heeft nog niet gereageerd. 

Tenslotte vragen wij iedereen om de contributie van 6 euro per gezinslid wederom te voldoen op ons welbekende IBAN nummer.  Met vriendelijke groet, het bestuur van 10 voor Texel.