Nieuws 50 – Bedden asfaltcentrale

Schilderend 95

1791 BD Den Burg   

www.10voortexel.nl

College van Burg. en Wethouders Texel en Raadsleden gemeente Texel.

Den Burg, 10 december 2021

Onderwerp: slaapplaatsen op de asfaltcentrale?

Geacht college en geachte raadsleden,

Menig eilandbewoner is stomverbaasd bij het lezen, dat er een mogelijkheid is om 50 bedden te realiseren op de plek waar nu nog de asfaltcentrale staat in Oudeschild. De inkt van het Toeristisch Toekomstplan Texel is nog niet eens helemaal droog of er wordt een plan gelanceerd uit de oude doos, de zogenaamde havenvisie. In het Toeristisch Toekomstplan Texel wordt hierover met geen woord gerept. De opzet van dit plan is een bedden stop te gaan uitvoeren want bijna iedereen is ervan overtuigd dat het aantal aanwezige toeristische bedden de limiet van 45.000 al lang heeft overschreden.  Maar door te werken, de gemeente, met normgetallen voor de bedden telling, wordt de schijn gewekt dat we nog steeds onder de norm zitten van 45.000 slaapplaatsen. De eilandbewoners hebben op allerlei wijzen aangegeven dat we meer dan genoeg bedden hebben, vandaar dat er een Toeristisch Toekomstplan Texel is gerealiseerd. En nu tovert wethouder Kooiman plotseling weer 50 nieuwe bedden uit de hoge hoed; hoe geloofwaardig wil je nog overkomen? Er is geen hond die dit plan nog serieus neemt. Annie Hin vroeg dan ook terecht wat leidend is. Een recente toekomstvisie of een jarenoude havenvisie.

Wij vragen ons af of er soms toezeggingen zijn gedaan naar ondernemers of projectontwikkelaars? Daar willen wij graag antwoord op hebben. Dat de haven een financieel loden last is en dat was al bekend bij overname, wil nog niet zeggen dat we nu zo maar even een fors aantal nieuwe bedden gaan uitgeven. We zijn het meer dan zat, de toenemende drukte. Op allerlei manieren wordt er aan gesleuteld om uitbreiding van bedden te voorkomen, zo staat het in het Toeristisch Toekomstplan Texel en dan komt dit idiote plan plotseling uit de lucht vallen. Waarom in vredesnaam? Wat zit hier achter? Ons vertrouwen in de plaatselijke overheid heeft een ferme deuk opgelopen.

Dan kan wethouder Kooiman wel zeggen dat die slaapplaatsen stonden in de havenvisie van 2014 en door de raad is vastgesteld. Maar daarna zijn er nota’s vastgesteld waarin staat dat er geen uitbreiding van het aantal toeristische bedden mag komen en dat verblijfsrecreatie thuishoort in toeristische concentratiegebieden.  Daar moet je je aan houden, punt uit.

Een ander heikel punt is, dat de wethouder ook opnieuw aangeeft dat de economische activiteiten naar de NIOZ haven verplaatst zullen worden. Hoe gek wil je het maken? De reuring die er nu heerst in de haven geeft voor Jan en Alleman nog sjeu aan de haven. En het is precies zoals Cees Hoogerheide het zei: dit was al eerder ter sprake geweest en was uit den boze. Waarom opnieuw dit oprakelen? Oudeschild ligt zo centraal op het eiland voor deze activiteiten. Als deze activiteiten naar ‘t Horntje verplaatst worden, moet je eens kijken hoeveel extra vervoersbewegingen dit gaat opleveren. Daar zit toch niemand op te wachten.

Geacht college : Bezint eer gij begint.  Geachte raadsleden: houdt uw rug recht en torpedeer dit plan.

Met vriendelijke groeten en uw veel wijsheid toe te wensen, het bestuur van 10 voor Texel.